Friday, May 6, 2011

جمهوری اسلامی نامی جدید برای کشتار مردم ابداع کرد : برنامه اصلاحی رهبری سوریه

بالآخره بعد از هفته ها سکوت مرگبار رژیم جمهوری اسلامی در مورد تحولات سوریه و قیام مردم آن کشور و کشتار وحشیانه آنان توسط نیروهای نظامی و امنیتی "کشور دوست و برادر" ، کوه تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی غرید و غرید تا سرانجام موش زایید . در اطلاعیه اخیر صادره توسط دستگاه دیپلماسی رژیم ضمن " سپاسگزاری " از رهبری آگاه و مدبر سوریه از تلاشهای آن دولت در جهت اصلاح امور کشور قدردانی شده است . این بیانیه که در محافل خبری موجی از استهزاء و تعجب بدنبال آورده است ، آخرین تلاش دستگاه تبلیغاتی رژیم برای تبرئه همتای سوری خود در شستن خون هزاران نفر از مردم آن کشور از دستان خاندان اسد می باشد . بدیهی است که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان مایل نیست که در سوریه هیچگونه اتفاقی بیفتد چرا که انقلاب مردم سوریه و براندازی رژیم دیکتاتوری بشار است همان و قطع شدن بند ناف گروههای تروریستی منطقه از جمله حزب الله و حماس از جمهوری اسلامی ، همان
منتظر اخبار جالب تر از منطقه می مانیم

No comments:

Post a Comment