Thursday, May 26, 2011

جناب آقای خاتمی ! با پیشنهاد شما مبنی بر انجام همه پرسی موافقم به شرط آنکه همه چیز از رهبری آغاز شود

جناب آقای خاتمی ،
چندی پیش جنابعالی در ضمن یک سخنرانی که برای جمعی از رزمندگان سابق جنگ ایراد کردید به نکاتی از جمله حق مردم و لزوم انجام همه پرسی و انتخابات آزاد اشاره کردید . البته در همان سخنرانی به نکات دیگری نیز پرداختید که ایکاش هرگز آن حرفها را نمی زدید ، آنجایی را می گویم که موضوع عفو و گذشت عمومی را مطرح کردید و اعلام کردید که به رهبری هم ظلمی اگر شده است ( که نمی دانم چه کسی و کجا و کی این ظلم را انجام داده است ! ) ایشان ببخشند و قص علیهذا !
در اینجا قصد ندارم که به آن بخش دوم بپردازم چرا که بسیارانی از جمله این نگارنده از آن به خشم آمدند و بر شما - به حق - تاختیم .
پس از گذشت نزدیک به ده روز از آن سخنرانی ، اینک که به آن برمی گردم و در آن اندیشه می کنم ، لازم می بینم که بجای جدی گرفتن آن جمله کذایی بهتر است با جدیت به جمله و عبارت اول ( همه پرسی و انتخابات آزاد ) بپردایم :
آقای خاتمی عزیز ،
برای اینکه حسن نیت خودم را نشان دهم ، از شما خواهش می کنم که پیگیر این موضوع باشید و باصطلاح کمپینی را در این ارتباط آغاز کنید . از رهبری ( که ظاهراً به هر دلیلی برای شما مورد احترام است ) بخواهید که این همه پرسی را از خودشان آغاز کنند ، چرا که اگر ثابت شود که ایشان مشروعیت و محبوبیتی در میان مردم دارد خودبخود موضوع دوم نیز حل و فصل خواهد شد .
پرسش اساسی من این است که :
- چرا رهبری که هوادارانش در سخنرانی ها و بیانیه ها و ... این همه تلاش می کنند که او را ذیحق و دارای پشتوانه مردمی و محبوب قلوب آحاد جامعه نشان دهند حاضر نیستند برای یک بار هم که شده خود را به معرض آرای همین مردم بگذارند و باصطلح قال قضیه را بکنند ؟
- اگر بنا باشد که به سمت اصلاح امور و حل و فصل مشکلات برویم چه کسی مناسب تر از آقای خامنه ای که در این امر پیشقدم شود ؟
چرا شما بعنوان کسی که خیر و صلاح همه را می خواهید و صدایتان به هزار و یک دلیل به همه مردم نمی رسد ، به آقای خامنه ای پیشنهاد نمی دهید که خودش را و جایگاه و مشروعیتش را به همه پرسی بگذارد ؟
چرا باید همیشه مردم هزینه این اصلاحات را بدهند ؟
بگذارید این اصلاح - اینبار - بجای کوچه و خیابانها و زندگی شخصی مردم که همه بگونه ای گرفتار مسائل و مشکلات معیشتی هستند ، از صدر آغاز شده و به بدنه جامعه رسوخ پیدا کند .
آقای خاتمی ،
خلاصه عرض می کنم :
با پیشنهاد شما مبنی بر انجام همه پرسی موافقم به شرط آنکه همه چیز از رهبری آغاز شود ، باشد که کشور ما هم بعد از سالها از این همه مکافات و بدبختی و گرفتاری خلاص شده و مردم روی آسایش و آرامش ببینند ، البته اگر شما هدفتان براستی همین است .
زنده و سربلند باد مردم نجیب ایران

No comments:

Post a Comment