Tuesday, May 24, 2011

بالآخره همه ایرانی ها بر روی یک موضوع با هم توافق کردند : اظهار اندوه و اعلام تسلیت به مناسبت درگذشت ناصر خان

اگر چه درگذشت ناصر حجازی همگان را اندوهناک کرد اما نکته ای که در این میان جالب توجه بود و هست این است که همه ایرانی ها از داخل و خارج ، از سیاسی و غیر سیاسی ، از چپ و راست ، از سبز و غیر سبز ، از قرمز و آبی و از سلطنت طلب گرفته تا چپ و میانه و اصلاح طلب ، از این درگذشت اظهار اندوه و ناراحتی کردند و آن را ضایعه ای اسفناک دانستند . این اولین باری است که من چنین اتحاد و اتفاقی را در میان هم میهنانم می بینم و آن را به فال نیک می گیرم . به باور من این ضایعه می تواند در جای خود نقطه شروعی باشد برای همه فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و دولت برخاسته ازآن تا با تمرین اتحاد بر سر مسائل دیگر بتوانند جبهه خود را مستحکمتر از گذشته نموده و با اتحاد و اتفاق کمر دیو استبداد را بشکنند . به امید آن روز

No comments:

Post a Comment