Tuesday, May 31, 2011

خاک بر سر رژیمی که حتا از تشییع جنازه یک پیرمرد 81 ساله هم می ترسد

جمهوری اسلامی ترسوترین و بزدل ترین حکومت در تمام جهان است . این رژیم حتا از مرده مخالفانش هم هراس دارد . در خبرها آمده است که مأموران اطلاعاتی ولایت فقیه از خانواده شادروان سحابی خواسته اند که مراسم تشییع را یک ساعت زودتر و در لواسان - و نه حسینیه ارشاد ! - برگزار کنند . این آخرین پرده از نمایشهای بزدلانه جمهوری اسلامی است . رژیمی که از مراسم تشییع ورزشکاران و سیاستمداران مخالف می ترسد ادعا دارد که نقش ژاندارم منطقه را ایفا می کند در حالی که توان برقراری یک امنیت توأم با آرامش را حتا در خیابانهای پایتخت خود هم ندارد !
برای همین است که باید گفت : خاک بر سر رژیمی که حتا از تشییع جنازه یک پیرمرد هم هراس دارد .
به هر حال ، با همه انتقاداتی که به فعالین ملی - مذهبی به جهت خرج کردن از اعتبار دیرینه خود در راه برگشت خمینی و برقراری رژیم حمهوری اسلامی ، دارم یاد و خاطره آقای مهندس سحابی را گرامی می دارم و امیدوارم روزی فرا رسد که پویندگان منش سیاسی ایشان عملکرد نهضت آزادی را در شورش کور سال 57 به چالش کشند .
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment