Thursday, February 16, 2012

ملت شریف ایران! برای آزادی میهن هر کاری می خواهید بکنید، بکنید اما خواهشاً روز 12 اسفند هیچ کاری نکنید

مبارزه با رژیم دیکتاتوری حاکم، البته سخت است و صد البته که مرد عمل می خواهد . این مبارزه بدون پرداخت بها نیست و تا همین الآن هم مردم ایران بهای سنگینی برای آن پرداخته اند . بهای سنگینی که شامل هزاران هزار جانباخته و ده ها هزار زندانی و اعدام و فرار و تبعید و ... بوده و هست . اوضاع و احوال بد اقتصادی و سختی معیشت و نابرابری اجتماعی و بی اعتباری جهانی و رواج خرافات و بی فرهنگی و ... هم بخش دیگری از این بها بوده که تاکنون مردم ایران با گوشت و پوست و استخوان خود آن را پرداخته و هنوز هم دارند می پردازند . این مردم همواره نشان داده اند تا فرصتی پیش می آید از آن استفاده کرده و مخالفت خود را با نظام ولایت فقیه حاکم بر کشورشان اعلام می دارند . اینک اما روزی است که باید به جنبه دیگری از این مبارزه پرداخت : جنبه ای که در آن ، بی عملی بهترین روش مبارزه است . روز دوازدهم اسفند که مصادف است با برگزاری انتخابات فرمایشی رژیم، یکی از بهترین جنبه های این نوع مبارزه است . کافی است مردم تا جایی که می توانند و امکان دارند هیچ کاری نکنند. حتا قدم از قدم برندارند و از منزل هم خارج نشوند . به همین سادگی ! هر نوع بیرون آمدن از منزل در روز انتخابات - اگر به منظور شرکت در خیمه شب بازی رژیم نباشد و اگر الزام آنچنانی نداشته باشد - تنها و تنها در حکم آش نخورده و دهن سوخته است. پر کردن و شلوغ کردن صحنه های رسانه "غیر ملی" و مصداق این شعار شدن است که : این همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده ! این شعار تنها برازنده کسانی است که واقعاً خود را ابواب جمعی ولایت فقیه می دانند و با ادامه وضع موجود مشکلی ندارند. پس اگر نمی خواهیم از حضورمان در خیابان سوء استفاده کنند و اگر نمی خواهیم در انتخابات از پیش تعیین شده شرکت کنیم فقط و فقط کافی است در منزل بمانیم و به خودمان استراحت بدهیم . همین
خودمان را تبدیل به لشکر آ سید علی خامنه ای نکنیم

No comments:

Post a Comment