Sunday, February 12, 2012

آقای خامنه ای ! مگر شما نمی گویید که پرطرفدارترین رهبر دنیا هستید ؟ خودتان را به رأی مردم بگذارید

آقای سید علی خامنه ای
رهبر جمهوری اسلامی
ولی امر و رهبر خودخوانده  مسلمانان جهان
این نه نامه سرگشاده است و نه فحشنامه و شعار ، یک پیشنهاد مشخص است برای شما که این روزها حال خوشی ندارید و همه خبرها برای شما خبرهای بد است ! این روزها که شما و طرفداران تان بطرز وسیع و روزافزونی مورد انتقاد داخلی و بین المللی هستید و دائم باید به فکر این باشید که به این دشمن داخلی و به آن بدخواه خارجی جواب بدهید و مشت محکم حواله دهن این و آن کنید. نامه ای است از سر خیر خواهی که عمل به آن شر همه دشمنان را به یکباره از سر شما و نظام مورد حاکمیت تان کم می کند و دیگر به احدی اجازه نمی دهد که بر علیه شما حرفی بزند و نظام شما را مورد تحریم و تهدید قرار دهد. باور کنید این کار برای شما بسیار راحت تر و کم هزینه تر است و مطمئنم به سرعت همه انتقادها و تهدیدات را از بین می برد و همگان جایگاه مردمی شما را به رسمیت شناخته و دیگر جرأت نخواهند کرد به ساحت مقدس تان اسائه ادب نمایند . دیگر نه نیاز دارید نگران دشمنان خارجی باشید و نه لازم خواهد بود وقتتان را مصروف شکستن دندان مزدوران داخلی شان بکنید. باور کنید این کار هم به صرفه و صلاح خودتان است هم مردم ایران که داعیه رهبری شان را دارید. اگر دنیا بداند شما آنچنانکه خود مدعی هستید از طرفداری اکثریت قریب به اتفاق مردم کشور برخوردارید دیگر حتا نگران بمب اتمی شما هم نخواهد بود چه رسد به فعالیت های محدود هسته ای و مخفی کردن آنها. پس بیایید و هم خودتان را راحت کنید و هم دنیا را و هم مردمی را که این همه به آنان علاقمندید و آنان نیز به شما عشق می ورزند! بگذارید این مردم هم نفس راحتی بکشند و به فکر زندگی و معیشت شان باشند و نگران گرانی و قحطی نباشند و هر روز را با ناامیدی به شب نرسانند. اگر این انتخاب صورت پذیرد و مردم خود به عینه ببینند که شما چه انسان ممتاز و پرطرفداری هستید، باور کنید دیگر نه کسی چرأت بدحجابی خواهد داشت نه به فکر اعتیاد خواهد افتاد . نه کسی رشوه خواهد گرفت و نه بیش از این شاهد دزدی و اختلاس خواهیم بود . همه شرکت ها برای سرمایه گذاری در ایران صف خواهند بست و ایران و مردم تحت رهبری شما به سعادت دنیوی و اخروی خواهند رسید ! آقای خامنه ای ... خود را به رأی مردم بسپارید اگر واقعاً همانی هستید که خود می گویید و طرفداران و سینه چاکان تان از بلندگوهای وابسته به شما فریاد می زنند

No comments:

Post a Comment