Wednesday, February 8, 2012

وتوی قطعنامه اخیر شورای امنیت در مورد رژیم بشار اسد : پوست خربزه ای که غرب زیر پای روسیه و چین انداخت

اگر چه قطعنامه شورای امنیت که بر اساس پیش نویس پشنهادی از جانب اتحادیه عرب تنظیم شده بود با رأی وتوی کشورهای روسیه و چین مواجه شد و به جایی نرسید اما با نگاهی دقیقتر به این مسئله که رژیم بشار اسد، مشروعیت بین المللی و داخلی خود را از دست داده و  بزودی سرنگون خواهد شد، به این نتیجه می رسیم که این رأی منفی از اعتبار و حیثیت بین المللی روسیه و چین هم تا اندازه زیادی خواهد کاست و این دولت ها را در افکار عمومی داخلی خودشان نیز با چالش مواجه خواهد کرد. به باور من کلیت این داستان با توجه به اینکه کشورهای غربی نیز می دانستند که روسیه و چین هرگز تن به تأیید چنین قطعنامه ای نخواهند داد، را می توان بعنوان یک دام برای این دو کشور تلقی کرد . واکنشهای منفی در میان کشورهای اروپایی و عربی و نیز افکار عمومی جهانی نسبت به این حرکت روسیه و چین بسیار جدی تر از چیزی بود که آنها انتظارش را داشتند. صرف نظر از اینکه اساساً چرا این دولتها دست به چنین اقدامی زدند و آبروی خود را به پای رژیمی که صدای لرزش ستونهای آن هر روز بیشتر و بیشتر به گوش می رسد، ریختند باید این واقعه را به فال نیک گرفت ! فال نیک از این جهت که همه جهان متوجه شد که دولت های روسیه و چین که اساساً ماهیتی دیکتاتوری دارند و خود از ناقضان اصلی حقوق بشر هستند ، دیگر بسادگی نه می توانند از رژیمی پشتیبانی کنند و نه مردم کشورهای بر روی  اتحاد و دوستی با آنان حساب باز می کنند . با سقوط قریب الوقوع رژیم بشار اسد، نوبت به متحد دیرین و استراتژیک آن یعنی نظام ولایت فقیه حاکم بر کشورمان خواهد رسید و اینان نیز که بسان رژیم بشار اسد تمامی تخم مرغ های اعتبار جهانی شان را یکسره در سبد روسیه و چین گذاشته اند لرزشی شدید بر پیکره خویش احساس خواهند کرد. این واقعیت را حتا حماس هم فهمید و حساب خود را از رژیم بشار اسد جدا کرد و با کنار گذاشتن روش های مسلحانه، با جناح فتح به رهبری ابو مازن به توافق رسید و فصلی نوین در روش سیاسی خود آعاز کرد. بدیهی است در این میان مقاومتهایی از جانب حزب الله لبنان نیز دیده خواهد شد ولی نهایتاً آنان نیز به این نتیجه خواهند رسید که با برکناری رژیم بنی اسد از صحنه قدرت سوریه، بند نافشان از نظام ولایت فقیه قطع خواهد شد و باید برای بقای خویش طرحی نو دراندازند . مطمئنم بزودی شاهد تحولات شگرفی در منطقه خواهیم بود که هر کدام از آنها ضربه ای هولناک بر بدنه دیکتاتوری مذهبی در ایران وارد خواهد کرد و این رژیم و دوستان نابابش یعنی روسیه و چین را با مشکلات فزاینده ای مواجه خواهد ساخت . روزی خواهد رسید که دولتهای چین و روسیه از کاری که شنبه گذشته در شورای امنیت انجام دادند بشدت پشیمان خواهند شد و این را می گذارم به حساب اینکه به رغم همه زرنگی ادعایی شان، پوست خربزه ای را که غرب به رهبری آمریکا زیر پایشان انداخت ندیدند و پا بر روی آن گذاشتند

No comments:

Post a Comment