Monday, February 13, 2012

بالاخره خامنه ای یک حرف راست زد : تهدیدی که بسرعت در هند و گرجستان عملی شد

کمتر از ده روز از تهدید خامنه ای به اعمال تهدید علیه منافع خارجی ، شاهد دو فقره بمب گذاری ( بمب های مغناطیسی از همان نوعی که اخیراً در تهران منفجر شد ! ) بودیم که طی آنها دیپلمات های اسرائیلی هدف عملیات تروریستی قرار گرفتند . اگر چه در هیچکدام از این بمب گذاریها آسیبی به دیپلمات ها نرسید ( در هند همسر دیپلمات زخمی شد و در گرجستان بمب شناساسیی و خنثی شد ) اما موقعیت بمب گذاری ها به لحاظ گستره جغرافیایی بسیار جالب توجه می نماید و پیامی در بطن خود دارد به این مفهوم که جمهوری اسلامی در تمامی منطقه نیروی آماده دارد تا منافع هر کشوری را که بخواهد مورد تهدید قرار دهد . دولت و حاکمیتی که فرزندان ایران را آنچنان مورد کشتار و شکنجه و تجاوز قرار داد مطمئناً در مواجهه با خارجی ها روشی نرمتر بکار نخواهد برد

No comments:

Post a Comment