Tuesday, July 5, 2011

سخنی با مجتبی واحدی : مجتبی جان ! خوب گفتی اما

جناب آقای مجتبی واحدی عزیز !
حقیقتاً خدا شما را خیر دهاد !
همیشه گفته ام و باز هم می گویم که در بسیاری موارد سطح دانش و معلومات سیاسی مخالفین جمهوری اسلامی نسبت مستقیم دارد با تعداد سالهایی که این افراد در محیط جمهوری اسلامی زیست کرده اند و با ادبیات سیاسی این مرز و بوم آشنایی دارند و شما مصداق بارز این ادعای من هستید و من از این بابت از شما سپاسگزارم !
ویدئوی شما را که در آن خطاب به آقای خاتمی سخن گفتید و اعتراض خود را نسبت به دعوت ایشان به شرکت مردم در انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی ، ابراز کردید دیدم و بسیار پسندیدم . بی تعارف می گویم " دم شما گرم " که جانا سخن از دهان ما می گویی !
به درستی به اساس هرم قدرت در جمهوری اسلامی تاختید و با گزاره های منطقی ثابت کردید که حتا اگر به فرض محال انتخابات آزادی هم در کشورمان اجرا شود مادام اینکه ولایت فقیه هست و رهبر هست و قدرت مطلق العنان ایشان هست کاری از پیش نمی توان برد چرا که نه قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ظرفیت چنین "غلط کردن" هایی را دارد و نه افرادی که به مجلس راه یابند چنین جرأتی را !
مجتبی جان ! برادرم
بی تعارف بگویم : من شما را از زمانی که بعنوان مشاور عالی شیخ شجاع - کروبی - معرفی شدید ، شناختم و هنوز هم سخنان شما را بعنوان سخنان ایشان تعبیر می کنم . نمی دانم آیا شما هنوز سخنگوی رسمی ایشان هستید یا گاهی - فقط - از طرف خودتان سخن می گویید که البته اگر این چنین هم باشد باید گفت امر مبارکی است ! نمی دانم آنجه را در آن ویدئوی کذایی گفتید باید بعنوان سخنان جناب کروبی بگیرم یا بگذارم به حساب خودتان . این را لطفاً برای من مشخص کنید .
واما ...
در بحث آنچه بر سر مجلس ششم آمد همه چیز را گفتید و یک چیز را - به عمد یا سهواً - نگفتید :
به موضوع طرح اصلاح قانون مطبوعات اشاره نکردید ! چرا ؟ چرا نگفتید آن بدعت نامبارک ( حکم حکومتی ) را برای اولین بار چه کسی در صحن مجلس ششم جا انداخت و به خورد مردم و نمایندگان داد ؟ چرا ما نباید شاهد اظهار پشیمانی از کرده ای باشیم که آثار و تبعات آن مانند ابر سیاهی هنوز هم که هنوز است بر حوزه مطبوعات کشورمان از یک طرف و بر امر قانونگزاری از طرف دیگر سایه انداخته است .
شخصاً و با احترام به آن همه شجاعتها و جوانمردی ها و پایمردی های جناب کروبی ، هرگز یادم نمی رود آن روزی را که ایشان طرح ( یا لایحه ؟ اصلش یادم نیست ) اصلاح قانون مطبوعات را تنها به دلیل درخواست خامنه ای و تحت عنوان " حکم حکومتی " به کناری نهاد و سروری ایشان را بر نمایندگان مردم پذیرفت ! هنوز هم منتظرم شما - یا هر کس دیگر به نمایندگی از جناب ایشان - بیاید و عنوان کند که آن کار اشتباه محض بود و نباید اوضاع امور بر وفق مراد دیکتاتور آنگونه می رفت که رفت .
شما را به تمام مقدساتتان سوگند می دهم برای یک بار هم که شده تعارف را کنار بگذارید و بعنوان مشاور و سخنگوی رسمی ایشان بیایید و اعلام کنید که آن کار ( با هر توجیهی که در آن زمان انجام شد ) اشتباه بود و نباید آنگونه به انجام می رسید .
با تقدیم احترام !
زنده باد آزادی

No comments:

Post a Comment