Tuesday, July 19, 2011

از خود خامنه ای گرفته تا ناچیزترین سگان آستان ولایت! میزان مردمی بودن خود را با موسوی و کروبی به مقایسه بگذارید

خطاب به خامنه ای و عوامل و مزدوران و سگان کاسه لیس آستان ولایتش می گویم :
این روزها که در خلاء آزادی رقیبان تان فریاد "هل من مبارز" سر داده اید و نسخه عدم صلاحیت برای این و آن صادر می کنید و خود را باصطلاح نماینده و منتخب مردم می دانید ، اگر جرأت دارید ، یک بار - فقط یک بار - تعداد طرفداران تان را که فکر می کنید اندیشه شما را دنبال می کنند و پشت سر شما ایستاده اند ، با آقایان مهندس موسوی و شیخ شجاع کروبی به مسابقه و مقایسه بگذارید !
مگر شما مدعی اکثریت و - از آن مهمتر ، حقانیت - نیستید ؟ مگر اندیشه و منش سیاسی خود را برتر از دیگران نمی دانید ؟ مگر اعتقاد ندارید که هر آنچه شما می گویید و می کنید همان است که " مردم شهید پرور " ! می خواهند ؟ خوب ! این گوی و این میدان . بگذارید امثال این بزرگواران در یک نمایش مردمی رد صلاحیت شوند . بگذارید همه دنیا ببیند و بداند که شما برحق ترین و صالح ترین افراد برای حکمرانی و حکمروایی در کشورهستید . مطمئن باشید اگر روزی فرا رسد که در یک فضای آزاد و امن ( و نه امنیتی ) اکثریت - حتا - نسبی مردم ایران به ندای شما پاسخ مثبت داده و طرفداری شان را از شما نشان دهند ، همه مشکلات حل خواهد شد . دیگر هیچ دولتی حق تحریم شما را نخواهد داشت ، دیگر نیازی به بمب اتم نخواهید داشت ، دیگر بازرس ویژه حقوق بشر برایتان تعیین نخواهند کرد ، دیگر نیازی به تهدید این کشور و آن کشور پیدا نخواهید کرد و از همه مهمتر دیگر مجبور نخواهید بود هر روز و هر روز قدرت پوشالی تان را به زور سرنیزه و حبس و زندان و شکنجه و تجاوز و اعدام و طرح های عفاف و امنیت اخلاقی و غیره به مردمی که پشتیبان و طرفدارتان هستند ، یادآوری کنید .
برای جلوگیری از بروز هر گونه سوء تفاهم احتمالی ، باز هم می گویم : خطابم در این پیام ، خود خامنه ای است و همه کسانی که در مناسب ریز و درشت اجرایی و قضا و قانونگذاری و ... جا خوش کرده اند : امثال احمد خاتمی ، جنتی ، امامان جمعه ، نمایندگان مجلس بویژه آنانکه زیادی ابراز وجود می کنند از قبیل علی مطهری و کواکبیان و غیره ، دولتیان و سپاهیان و نظامیان و اعضای احزاب ریز و درشت و خلق الساعه و صد البته برادران مافیایی لاریجانی .
بقول معروف : این گوی و این میدان
تا که رسوا بشود هر که در او غش باشد

No comments:

Post a Comment