Sunday, July 31, 2011

لیست افراد ، سازمان ها ، گروهها و کشورهایی که همواره آب به آسیاب نظام دیکتاتوری ولایت فقیه می ریزند و موجبات بقای آن را فراهم می کنند

نظام ولایت فقیه با سرمایه گزاری های وحشتناک و بذل و بخشش های بی حساب پول نفت کشور و با استفاده بجا از عملکرد پدیده ها ، افراد ، سازمان ها ، گروهها و کشورهای زیر که عملاً کاری جز ریختن آب به آسیابش ندارند ، بر تداوم خود می افزاید :
1 - مذهب و اعتقادات مذهبی مردم عادی کوچه و خیابان که باعث انسداد در پیشرفت اجتماعی مدنی کشور می شود .
2 - مزدوران ، اراذل و اوباش و ساندیس خوران رژیم که در قبال دریافت حقوق های کلان به سرکوب مستقیم مردم می پردازند .
3 - کلیت روحانیت و مراجع مذهبی که یا با گرفتن حق السکوت یا با تقیه و مصلحت طلبی چشمشان را به روی جنایت های رژیم می بندند .
4 - سیاست بازان داخلی و خارجی که هدفی جز تکیه بر قدرت نداشته و ندارند و در این راه از هیچ کاری ابا ندارند .
5 - اصلاح طلبان حکومتی که در اصول ، هیچ تفاوتی با جنایتکاران حاضر در عرصه قدرت ندارند و هرگز در فکر منافع مردم نبوده و نیستند .
6 - دولت های وابسته منطقه نظیر افغانستان و عراق که وامدار و جیره خوار رژیم هستند .
7 - دولت های کمتر وابسته اما سیاست مدار منطقه نظیر پاکستان و ترکیه که با کارنامه دموکراسی خوبی ندارند و بقای خود را در تدام تمرکز جهان غرب بر بحث های حقوق بشری ایران می بینند .
8 - کشورهایی نظیر روسیه و چین که با چاپیدن سرمایه های این کشور در قبال حمایت های بیدریغشان در شورای امنیت به تاراج و چپاول منابع داخلی مشغولند .
9 - دولت نژادپرست اسرائیل که همواره با متشنج نگه داشتن منطقه باعث دخالت و درگیر شدن روزافزون رژیم شده و از این جریان نهایت سوءاستفاده را در راستای مظلوم نمایی می کند .
10 - کشورهای جنگ طلب که تمام تلاششان را صرف انحراف افکار عمومی جهانی از مقولات حقوق بشری به جریان هسته ای ایران ، می کنند .
11 - اپوزیسیون نمای ضعیف خارجی که مبارزه سیاسی را به ابتذال کشانده و هرگز امکان وحدت و همبستگی را بر نمی تابد .
12 - تجزیه طلب ها از نوع ترک ( آذری ) و ترکمن و بلوچ و عرب و کرد و ... که اساساً هیچ اعتقادی به دموکراسی و انتخاب آزاد مردم ایران ندارند .
13 - گروه ها و سازمانهای ایدئولوژیک نظیر مجاهدین خلق و جندالله که ضمن وابستگی شدید مالی به مراکز مشکوک خارجی ، دست به مبارزه مسلحانه زده و همواره بهانه سرکوب خواستهای بر حق آزیخواهانه مردم را در اختیار رژیم قرار می دهند .
14 - دیکتاتوری های ریز و درشت منطقه ای و فرا منطقه ای نظیر سوریه و کوبا و ونزوئلا و عربستان و ... که با وجود داشتن اختلافات عمده در منش سیاسی و اعتقادات ایدئولوژیک با رژیم آخوندی حاکم بر ایران ، حداقل بر سر امر سرکوب مردم همواره اشتراک نظر داشته و در این راستا از گرفتن و ارائه هیچ کمکی فروگزار نکرده و نمی کنند .
15 - انسان های ساده لوح و منفعت طلب که در زندگی گیاهی شان ، به هیچ چیزی غیر از منافع شخصی و خوشگذرانی های مقطعی نمی اندیشند .
...
به نظر می آید این لیست محدود به همینجا نبوده و لازم است توسط شما تکمیل گردد .
در خاتمه لازم می دانم یادآوری کنم که با همزمان با توسعه این لیست ، دامنه مبارزه آزادیخواهان واقعی گسترده تر و گسترده تر شده و جبهه های متعددی بر روی مبارزان راه آزادی ایران گشوده خواهد شد .
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران دموکرات

No comments:

Post a Comment