Thursday, July 7, 2011

راستی از قهرمانان ملی ! شهرام امیری ، علی وکیلی راد و سردار مدحی چه خبر ؟

ظرف یک سال گذشته جمهوری اسلامی با سلام و صلوات و بوق و کرنای فراوان از سه نفر استقبال سنگین بعمل آورد :
شهرام امیری ( دانشمند اتمی ! )
علی وکیلی راد ( قاتل زنده یاد شاپور بختیار )
و این اواخر سردار محمد رضا مدحی ( مأمور زبده اطلاعاتی رژیم )
سؤالی که برای من و احتمالاً میلیونها نفر از هم میهنانم پیش می آید این است که راستی این آقایان الآن کجا هستند ؟ زنده اند ؟ سالم اند ؟ در کدام بخش مملکت از خدمات این آقایان بهره برداری می شود ؟ یا اینکه ... !؟
بالآخره این افراد زیاد می دانستند و در رژیمی با مختصات جمهوری اسلامی شما اگر زیاد بدانی ( بیشتر از قالب خودت ! ) حسابت با کرام الکاتبین است !
به هر حال آن همه غوغا و اطلاع رسانی با این سکوت همخوانی ندارد ... امیدوارم حداقل این آقایان زنده باشند . همین

No comments:

Post a Comment