Saturday, July 2, 2011

آقای خاتمی، ایکاش بجای تشویق مردم به شرکت در انتخابات فرمایشی ، آنان را به تحریم انتخابات تشویق می کردید

جناب آقای خاتمی !
شما بهتر از هر کسی می دانید که در یک جامعه متمدن امروزی ، عدم شرکت در انتخابات نیز به همان اندازه شرکت در انتخابات می تواند بعنوان یک رفتار مدنی تلقی شود .
شما بهتر از هر کسی می دانید که شرایط مورد نظر شما ( انجام یک انتخابات آزاد و حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و رعایت انصاف در برگزاری انتخابات و ... ) هرگز محقق نخواهد شد .
شما بهتر از هر کسی می دانید که - بقول آقای مجتبی واحدی - حتا اگر آزادانه ترین نوع انتخابات نیز در ایران برگزار شود ، با وجود اعمال قدرت دیکتاتور گونه آقای خامنه ای ، مجلسی عقیم و مسلوب الاختیار خواهیم داشت که نه تنها کمکی به پیشبرد امر دموکراسی نخواهد کرد بلکه باعث فروخفته شدن هر چه بیشتر خشم مردم و سرخورده شدن روزافزون آنان خواهد شد .
شما بهتر از هر کسی می دانید که کارنامه اصلاح طلبان حکومتی که شما پیشقراول آنان هستید آنقدرها هم درخشان نیست که مردم بخواهند زحمت انتخابشان را به خود بدهند .
شما بهتر از هر کسی می دانید که حتا خود اصلاح طلبان نیز هرگز از یک کانال آزاد و مجاری صد در صد دموکراتیک انتخاب نشده اند و مردم این را حتا بهتر از شما می دانند .
شما بهتر از هر کسی می دانید که بی عملی و بی کفایتی همراهان و دوستان شما در آنچه در طول دو سال اخیر بر سر مردم آمد چندان هم بی اثر نبوده است .
آقای خاتمی عزیز !
ایکاش بجای آنکه مردم را به شرکت در انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی دعوت می کردید ، دین خود را - حداقل - بخاطر آن بیست و اندی میلیون رأیی که به شما دادند ، ادا می کرده و به آنان می گفتید که دیگر بیش از ابزار تزئین ویترین کاریکاتور دموکراسی جمهوری اسلامی نشوند و از حق خود در عدم شرکت در انتخابا استفاده کنند .
بدینسان ، آیندگان در مورد شما قضاوت بهتری خواهند می داشت .
آقای خاتمی !
هنوز هم دیر نشده است . دین خود را به مردم ادا کنید . برای جبران اشتباهات گذشته هرگز دیر نیست .
راستی ، آقای خاتمی !
ما هنوز هم نمی دانیم شما چگونه و با چه ابزاری می خواهید این نظام را اصلاح کنید ! اصلاً ، از نظر شما کجای این نظام نیاز به اصلاح دارد ؟

No comments:

Post a Comment