Thursday, July 21, 2011

روسیه در پاسخ خوش خدمتی ای که سال 88 را به دولت کودتایی کرد، یک تو دهنی جانانه از احمدی نژاد خورد. نوش جانش

امروز احمدی نژاد پاسخ درخوری به خوش خدمتی روسیه داد . احمدی نژاد که در جریان یکی دیگر از خیمه شب بازی های پوپولیستی اش تحت عنوان سفرهای استانی ، در کرمان بسر می برد در پاسخ به پیشنهاد روسیه مبنی بر همکاری گام به گام جهان غرب با نظام ولایت فقیه ( جمهوری اسلامی ) در راستای حل بحران اتمی رژیم ، گفت : جمهوری اسلامی گام خود را در قالب همکاری با آژانس برداشته است و اینک نوبت دیگران است که گام خود را بردارند ! بعید می دانم که احمدی نژاد منظور روسیه را از این پیشنهاد نگرفته باشد و نداند که بنا بر پیشنهاد روسیه ، این جمهوری اسلامی است که باید گام اول را در راستای شفاف سازی فعالیت های اتمی مشکوکش بردارد اما مطابق معمول با انحراف افکار عمومی ، دقیقاً بر خلاف نیت اصلی کشور دوست و برادرش روسیه عمل کرد و خود را به نفهمی زد . صرف نظر از پیامدها و عواقب این اظهارات احمدی نژاد که قطعاً واکنش منفی کشورهای درگیر در بحران هسته ای را بدنبال خواهد داشت از یک بابت خوشحالم : روسیه پاسخ خوش خدمتی خود را در بر سر کار آوردن دولت کودتایی و حمایت های عجیب و غریب خود را از این رژیم بصورت یک تودهنی محکم دریافت کرد و اعتبار جهانی اش را بیش از پیش از دست داد . این باید درس عبرتی باشد برای سایر دولتهایی که تنها به انگیزه منافع مالی و اقتصادی خود با حکومت های دیکتاتوری عقد اخوت می بندند و با پشت پا زدن به خواست مردمی این کشورها ، همکاری ملل را در پای همکاری دولت ها قربانی می کنند . قطعاً در آینده یک ایران آزاد ، سابقه سیاه رژیم روسیه از یادها نخواهد رفت و آنجاست که دولت هایی نظیر روسیه باید در قبال از دست دادن مزایای همزیستی با کشورهای منطقه ، به افکار عمومی خود پاسخگو باشند .

No comments:

Post a Comment