Sunday, July 10, 2011

پاک گیج شدم : بالاخره مشکل اصلی ما کجاست ؟ خامنه ای و جمهوری اسلامی یا رجوی ها و سازمان مجاهدین !؟

چندی است به هر وبسایتی سر میزنی موجی از حملات لفظی و ... به سازمان مجاهدین و رجوی ها و ... می بینی ! برای من بسیار تعجب آور است آن هم دقیقاً این روزها که جمهوری اسلامی در یکی از بدترین مراحل تاریخ موجودیت نامبارکش بسر می برد : اختلافات داخلی ، اوضاع وخیم اقتصادی ، فشار روزافزون بر مردم و جوانان به بهانه های متعدد و اوضاع قاراشمیش رژیم در صحنه های منطقه ای و بین المللی و غیره .
نمی دانم ، ما واقعاً سوراخ دعا را گم کرده ایم یا خدای ناکرده افسارمان را بدست کسانی سپرده ایم که خواسته یا ناخواسته در صدد انحراف افکار عمومی ( حداقل در دنیای مجازی ) از وخامت بیش از پیش رژیم جمهوری اسلامی هستند .
هر چه هست ، مطمئناً در جهت آرمان آزادیخواهی اکثریت مردم ایران ( با هر عقیده و مسلک سیاسی ) نیست .
قصد دفاع از هیچ سازمان و گروهی در میان نیست چرا که مشخصاً عملکرد سازمان مجاهدین به بهیج عنوان قابل دفاع نیست اما توجه بیش از حد به آن هیچ کمکی به هیچ کسی نمیکند الآ به بقای جمهوری اسلامی که پیدا و ناپیدا سرمایه گزاری عظیمی در این وادی نموده است .
امیدوارم کسی پیدا شود و پاسخ این سؤال را بدهد که بالاخره دشمن اصلی ملت ما کیست ؟ جمهوری اسلامی یا سازمان مجاهدین ؟ حداقل در مقام مقایسه این دو باید پذیرفت که نسبت ، یک به میلیون است . همین

No comments:

Post a Comment