Wednesday, September 8, 2010

سیاست خارجی "ذلت محور" جمهوری اسلامی : سیستم بانکی لبنان نیز ایران را تحریم کرد

ذلت از این هم بدتر می شود ؟ سالهاست هر چه داریم و نداریم به پای فلسطین و لبنان می ریزید . در هر مقطعی با طرفداری کردن از یک جناح اقلیت در این دو کشور تا پای درگیری مسلحانه و قربانی کردن هزاران هزار از مردم کشورمان نیز پیش رفته اید . به آنها سلاح دادید که بکشند و کشته شوند و ملیون ملیون دلار نفتی دادید که خرابی هایشان را حتا بهتر از قبل بازسازی کنند و باصطلاح حالش را ببرند . با فلسطین محور کردن سیاست خارجی و به رغم همه توهین هایی که از ناحیه کشورهای عربی دیدید و شنیدید کوتاه نیامدید و این "دل درد یک طرفه" را ادامه دادید و ادامه دادید ، تا جایی که اگر صدای مخالفی در داخل نیز برخاست که " چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است " بشدت سرکوب و منکوبش کردید و انگ وابستگی و صهیونیستی بودن به آن زدید . فریاد زدیم " نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران " وابسته و منحرف خطابمان کردید . حال نوش جانتان ! آن از فلسطین که رهبرش خطاب به ا.ن گفت : کسی که انتخاب خودش مشکوک است در مورد فلسطین حرف نزند و این هم از لبنان که سیستم بانکی اش شما را تحریم کرده و شما هنوز هم که هنوز است قربان و صدقه شان می روید . بروید . آنقدر قربانشان بروید تا جانتان درآید . شما به ذلت عادت کرده اید . فرقی هم نمیکند این ذلت از چه ناحیه ای به شما تحمیل شود .

No comments:

Post a Comment