Thursday, September 16, 2010

گیرم که موسوی و کروبی را گرفتید و کشتید . با خشم روزافزون جوانان این مرز و بوم چه می کنید ؟

آقای خامنه ای ،
نمی دانم این شمایید که واقعاً در رأس قدرت هستید یا شما صرفاً یک عروسک خیمه شب بازی هستید که دیگرانی چون خود شما در پشت پرده ، هم شما و هم همه مرتبطین با شما را میچرخانند و معلق وپشتک وارو می دهند ! نمی دانم چه کسی این مملکت را به این سبک و سیاق حسینقلی خانی اداره ( اداره که نه بی اداره ) می کند ! می دانید اعتراف به وجود عوامل خودسر ، آن هم در مرکز فرمانروایی شما ، تا چه اندازه می تواند مورد استهزای هر آدم عاقلی باشد ؟ می دانید ایران روز بروز دارد برای زندگی دشوارتر و دشوارتر میشود و خشم مردم از این همه بیعدالتی و ظلم و جور ، بیشتر و بیشتر تل انبار میشود ؟ می دانید جنبش سبز یک روزه و یک شبه بوجود نیامده است که بخواهید یک روزه و یک شبه نابودش کنید ؟ می دانید جنبش سبز یک جنبش فراگیر مردمی برای احقاق حق است ، نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم ؟ شنیده اید که از قدیم الایام گفته اند : حق گرفتنی است و نه دادنی ؟ می دانستید بیش از موسوی و کروبی ، این شما و امثال شما هستید که در پیدایش چنین جنبش هایی نقش دارید ؟ می دانید جنبش سبز ممکن است با نابودی شما - وصرفاً بدلیل اینکه به بخشی از اهدافش رسیده است - موقتاً به حالت استراحت دربیاید ولی بهیچ عنوان با برکناری ، نابودی و حذف امثال مهندس موسوی و جناب کروبی از میان نمی رود ؟ می دانید تا چه اندازه مورد خشم ، نفرت و استهزای مردم کشور خودتان و کسانی که داعیه رهبری شان - ولو به ناحق - دارید ، هستید ؟ بگیرید . بکشید . شکنجه کنید . زندان هایتان را مملو از پرندگان آزادی کنید . اعتراف بگیرید . اعدام کنید . با خشم فروخورده جوانان این مملکت هیچ کاری نمی توانید بکنید . این خشم بزودی تومارتان را در هم خواهد پیچید . این خط و این نشان

2 comments:

 1. هم وطنان گرامی: برای "مصدق زمان" خود، موسوی و "فاطمی زمان" خود، کروبی به ایستد و اشتباه تاریخی 28 مرداد را دچار نشویم هرچند، هرچند، هر چند،هرچند(به توان n ) دارای اندیشه های دگرگونه باشیم، رشد دگر اندیشی در زمان "مصدق ها" امکان دارد و فراماسون جهانی چپاولگر منابع ما، این را نمی خواهد.….مزدک
  عکسهای جدید روبوسی مصباح و رفسنجانی را دیده اید؟ دوستان گرامی، دو طیفی را که سردار "مشفق" در گفتار خود تمیز میدهند، بسیار گفتاری عامیانه است و در سطح درک ایشان و در محیط در خود گرایی که ایشان فعالیت و رشد داشته اند میباشد و هیچ انتقادی از وی نیست، و نباید باشد (و منطقی نیست). دوستان گرامی با نگاهی از بالا، دو لژ متمایز فراماسونی هستند، یکمین: لژ “حجتیه” به استاد اعظمی مصباح یزدی و نوچه هایش حسینیان ، ریشهری، سعید امامی(به درک رفته)، مرتضوی، رادان، فیروز ابادیفاحمدی نژاد و ……..که مجموعه ای از اندکی از روحانیون و بیشترین واعظان مذهبی(روزه خوانان)،و بیشماری از نظامیان جوان و قاضیان جوان، نفوذی(در 30 سال اخیر) بدون سابقه انقلابی میباشند. و دومین لژ فراماسونری "اسد ابادی" که مختص به روحانیون، به استاد اعظمی ، مهدوی کنی، ناطق نوری، رفسنجانی و طبسی و... ....میباشد. چند سالی است که تاریخ مصرف کاربری لژ "اسد ابادی" از دیدگاه فراماسون لندن تمام شده و لژ جوان و خوشونت باری چون "حجتیه" لازم است تا با سرکوبی مستقیم و و اشکار نخبگان و وطن پرستان ،برای چپاول منابع ایران بکار گرفته شود، بیشترین روحانیون "مراجع تقلید" با این لژ کشتارگر "حجتیه" مخالفند یا از ان دوری میجویند. هرچند که فراماسیون لندن این لژ را نیز پس از چند سالی به زباله دان تاریخ خواهند فرستاد، چنانچه "لژ پهلوی" را فرستاد. دوستان برای "مصدق زمان" خود، موسوی و "فاطمی زمان" خود، کروبی به ایستد و اشتباه تاریخی را دچار نشویم هرچند، هرچند، هر چند،هرچند(به توان n ) دارای اندیشه های دگرگونه باشیم، رشد دگر اندیشی در زمان "مصدق ها" امکان دارد و فراماسون جهانی این را نمی خواهد.….
  مزدک

  ReplyDelete
 2. هم وطنان گرامی: برای "مصدق زمان" خود، موسوی و "فاطمی زمان" خود، کروبی به ایستد و اشتباه تاریخی 28 مرداد را دچار نشویم هرچند، هرچند، هر چند،هرچند(به توان n ) دارای اندیشه های دگرگونه باشیم، رشد دگر اندیشی در زمان "مصدق ها" امکان دارد و فراماسون جهانی چپاولگر منابع ما، این را نمی خواهد.….مزدک
  عکسهای جدید روبوسی مصباح و رفسنجانی را دیده اید؟ دوستان گرامی، دو طیفی را که سردار "مشفق" در گفتار خود تمیز میدهند، بسیار گفتاری عامیانه است و در سطح درک ایشان و در محیط در خود گرایی که ایشان فعالیت و رشد داشته اند میباشد و هیچ انتقادی از وی نیست، و نباید باشد (و منطقی نیست). دوستان گرامی با نگاهی از بالا، دو لژ متمایز فراماسونی هستند، یکمین: لژ “حجتیه” به استاد اعظمی مصباح یزدی و نوچه هایش حسینیان ، ریشهری، سعید امامی(به درک رفته)، مرتضوی، رادان، فیروز ابادیفاحمدی نژاد و ……..که مجموعه ای از اندکی از روحانیون و بیشترین واعظان مذهبی(روزه خوانان)،و بیشماری از نظامیان جوان و قاضیان جوان، نفوذی(در 30 سال اخیر) بدون سابقه انقلابی میباشند. و دومین لژ فراماسونری "اسد ابادی" که مختص به روحانیون، به استاد اعظمی ، مهدوی کنی، ناطق نوری، رفسنجانی و طبسی و... ....میباشد. چند سالی است که تاریخ مصرف کاربری لژ "اسد ابادی" از دیدگاه فراماسون لندن تمام شده و لژ جوان و خوشونت باری چون "حجتیه" لازم است تا با سرکوبی مستقیم و و اشکار نخبگان و وطن پرستان ،برای چپاول منابع ایران بکار گرفته شود، بیشترین روحانیون "مراجع تقلید" با این لژ کشتارگر "حجتیه" مخالفند یا از ان دوری میجویند. هرچند که فراماسیون لندن این لژ را نیز پس از چند سالی به زباله دان تاریخ خواهند فرستاد،.
  مزدک

  ReplyDelete