Saturday, September 11, 2010

پرسشی که امیدوارم روزی توسط آقای هاشمی رفسنجانی پاسخ داده شود

بعنوان یک ایرانی خود را موظف می دانم که از آقای هاشمی رفسنجانی پرسشی بپرسم و ایشان را نیز موظف به پاسخ می دانم .
پرسش من بسیار ساده و به شرح زیر است :
جناب آقای هاشمی ، اینک که همه جهانیان ، بویژه ایرانیان و حتا طرفداران و حامیان شخصی احمدی نژاد به بی کفایتی ، بی برنامگی ، بی سیاستی و کج فهمی و کم عقلی این آدم پی برده اند و همگان متفق القولند که این آدم حتی از عهده اداره درست یک آغل نیز بر نمی آید ، چگونه و با چه استاندارد و معیاری و بر اساس کدام صلاحیت ها ، این شخص در زمان ریاست جمهوری جنابعالی توانسته است مقامی چون استانداری یک استان را عهده دار شود ؟ بخصوص وقتی بدانیم که مطابق قانون ، استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب شخص رئیس جمهور به این مقام گمارده می شوند . همین

No comments:

Post a Comment