Tuesday, September 14, 2010

بدبخت ها ! موسوی که خامنه ای نیست که با حذفش ساندیس سگ های هارش قطع بشود

میگویند کافر همه را به کیش خود پندارد ، من با اندکی اصلاح میگویم " ابله همه را به کیش خود پندارد " ! دلیل ؟ ... عرض می کنم : بیش از یک سال است که منزل آقایان کروبی و موسوی مورد تعرض و تهاجم قرار می گیرد ، این اواخر که کار به آتش بازی هم کشیده شد و درب منزل آقای کروبی را آتش هم زدند ، آن هم نه در یک روستای دور افتاده که در پایتخت ام القرای اسلامی که همان تهران خودمان باشد ، تا به حال نیز هیچ کسی در این مملکت بی صاحب نیامده و جلوی این دسته اراذل و اوباش و چاقوکش و قداره بند را بگیرد . داستان بیانیه سپاه مبنی بر شناسایی عوامل خودسر ، آنهم بعد از این همه مدت نشان از یک چیز دارد : پروژه خودسرسازی . مطابق این پروژه و با به رسمیت شناختن وجود عوامل خودسر ( بی قلاده ) احتمال دارد تنی چند از این عوامل باصطلاح خود سر را بازداشت و تحویل مقامات قضایی بدهند تا نهایتاً و در بهترین حالت معامله ای چون ضارب سعید حجاریان با آنان بکنند که این البته به نوبه خود اصلاً مهم نیست . مهم اینجاست که بر اساس این سناریو وقتی پذیرفته شد که عوامل خودسر وجود خارجی دارند ممکن است یکی از این عوامل باصطلاح خودسر اقدام به کاری کند که آرزوی قلبی خامنه ای و حلقه قدرت پیرامون اوست . و آن هم ترور سران جنبش سبز است . تا اینجا محاسبات آقایان هیچ ایرادی ندارد و میتوان به هوش طراح آن آفرین گفت . اما ، بلاهت اتاق فکر پروژه کودتا از آن جا معلوم میشود که اینان هنوز هم که هنوز است در شناخت جنبش سبز و مبانی اصلی پیدایش چنین حرکت عظیمی ، درمانده اند و عقلشان نمیرسد . نمی فهمند که جنبش سبز بدلیل ماهیت آن و به رغم همه احترامی که برای آقایان مهندس موسوی و کروبی قائل است ، بقول علما " قائم به ذات " است و با حذف هیچکدام از این آقایان یا هر دوی ایشان ، نه تنها نابود نمیشود بلکه جان تازه ای میگیرد که ممکن است بقول مهندس موسوی تومار دیکتاتور را در چند ساعت در هم بپیچد . البته این نوع حماقت ها و بلاهت و خریت ها از رژیم دیکتاتوری بعید نیست و ممکن است فاز جدیدی در سرکوب مبارزات آزادیخواهانه مردم کلید خورده باشد . باید امیدوار بود و منتظر حوادث روزهای آینده نشست و چهار چشمی همه چیز را پائید . زنده باد آزادی ، پاینده باد ایران ، برقرار باد حکومت دموکراسی مبتنی بر سکولاریسم در فردای ایران آزاد

No comments:

Post a Comment