Friday, September 24, 2010

آقای اوباما.نمایندگان محترم کنگره آمریکا ، ایران با جمهوری اسلامی ایران فرق دارد ! این را برای یک بار هم که شده بفهمید

در خبرها آمده بود که جمع زیادی از نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا خواستار برخورد اوباما با ایران شده اند . اولاً نمیدانم اینکه احمدی نژاد به جریان 11 سپتامبر حمله کرده و دست دولت آمریکا را در آن ببیند و بقول خود اوباما با یک رفتار توهین آمیز و برخورنده موجب جریحه دار شدن قلب آمریکایی ها شده باشد ، چه ربطی به تقسیمات و دسته بندی های سیاسی در کنگره آمریکا دارد و چرا نباید نمایندگان دموکرات ( حزب آقای رئیس جمهور ) در این درخواست مشارکت داشته باشند ! دوم اینکه ایا این آقایان هنوز هم نمی دانند که مابین کلمه ایران و عبارت رژیم جمهوری اسلامی ایران تفاوت از زمین تا آسمان است . مگر خود اوباما نمیگوید که حساب مردم ایران از احمدی نژاد جداست ؟ آقایان اگر خواهان برخورد و تحریم هستند چرا خود احمدی نژاد را تحریم نمی کنند ؟ چرا لابی های جمهوری اسلامی را در همین خاک آمریکا شناسایی و توقیف نمی کنند ؟ چرا متقابلاً با خود احمدی نژاد برخورد نمی کنند ؟ کای است او را از خاک خود بیرون کنند . مگر نه اینکه تمام یا اکثریت کشورهای دنیا پشتیبان آمریکا هستند ؟ دیگر چه نیازی به برخورد با مردم بیگناه ایران هست ؟ همه باید بپذیرند که احمدی نژاد یک دیوانه دروغگوی زشتخوی بدکردار بیش نیست . همین

No comments:

Post a Comment