Saturday, September 25, 2010

احمدی نژاد با رفتن به نیویورک و انجام مصاحبه ها و سخنرانی های رسوایش ، جنبش سبز را سربلندتر از گذشته کرد

آنچه می توان بعنوان نتیجه از خیمه شب بازی و دلقک بازی اخیر احمدی نژاد در نیویورک نتیجه گرفت چیزی نیست جز سربلندی بیش از پیش جنبش همیشه سرفراز سبز ! اینک که دروغگویی ، هتاکی ، بی ادبی و رسوایی احمدی نژاد برای همه جهانیان ثابت شده است و هیچ دولتی در دنیا جرأت نمی کند از ترس افکار عمومی داخلی کشور خودش ، حتی سخن از طرفداری از او به میان آورد و ارزشی برایش قائل باشد ، اینک که هزینه طرفداری از احمدی نژاد برای هر دولتی در سرتاسر دنیا آنچنان بالا رفته است که کسی را یارای همراهی و همدلی با رئیس جمهور کودتایی و خودخوانده رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی نیست ، بر ماست که از این موقعیت طلایی استفاده کرده و با انتشار هر چه بیشتر اسناد و مدارک دروغگویی ملیجک رهبر ، حقانیت جنبش سرافراز سبز آزادیخواهی ایرانیان را برای جهانیان ثابت کرده و بخصوص افکار عمومی ملتها را بیش از پیش با خود هم داستان و همراه کنیم . شاید هیچ کدام از رهبران جنبش سبز یا طرفداران و همراهان آن هرگز نمی توانستند ظرف چنین مدت کوتاهی ، تا این حد نگرش منفی برای رژیم جمهوری اسلامی و کوتوله سیاسی اش به ارمغان بیاورند . این فرصت طلایی را بدرستی دریابیم . تا آزادی ایران راه زیادی نمانده . بکوشیم که این راه را با تکیه بر عقلانیت و مدنیت طی کنیم و کشور عزیزمان را به ساحل روشن آزادی رهنمون سازیم . یا حق

1 comment:

  1. یک کاری باید کرد اینه که مطالبی به زبان عربی تهیه کنیم. برای صلح و برای افشای دروغ و برای آینده ایران. مطالب باید توده عرب آفریقایی (به خصوص شمال آفریقا) که در اروپا ساکن هستند و تضاد منافعی با ایران ندارند را هدف قرار دهد. آدمهایی بسیار ساده و دلتنگ از برخورد تبعیض آمیز در اروپا و اسلامستیزی که هر کس فریاد اسلام بدهد بدون تفکر و درک از مقصود او عاشقش می شوند و این در حقیقت دلیل طرفداری آنها از حکومت ایران است.

    ReplyDelete