Thursday, June 30, 2011

گیرم اعتراض سراسری مردم سوریه حرکت انحرافی است ! آقای خامنه ای ، تو رو سنه نه ؟

آقای خامنه ای !
می دانم خوابت آشفته شده است ، نه ! آشفته بود ، آشفته تر شده است . می دانم هیچ دلت نمی خواهد در سوریه اتفاقی بیفتد . نه تنها من که همه دنیا می داند که سوریه حیاط خلوت شما بوده و هست و آن را برای روزی که مجبور باشید از ایران فرار کنید زیر سر گذاشته بودید .
آقای خامنه ای !
دیروز که دشاتید در مورد سوریه داد سخن می دادید ، ترس را با تمام وجود می شد در چهره عبوستان دید . می شد فهمید که آب در لانه مورچگان افتاده است . بقول معروف : چوب را که برداری گربه دزده هوای کار دستش می آید .
آری آقای خامنه ای ! شما همان گربه دزده هستید ، همان که سالهاست سرمایه های مملکت را دزدیده و در اختیار سگان کاسه لیسی چون خاندان اسد و حزب الله لبنان قرار داده اید تا در روزهای پیری و کوری فریاد رس تان شوند . حال که می بینید تمام رشته هایتان به یکباره در حال پنبه شدن است ، افسار پاره کرده اید و به اعتراض سراسر مردم سوریه که تاکنون بیش از 1500 کشته ( طبق آمار رسمی ) و هزاران هزار زخمی و دربدر و آواره بدنبال داشته است می گویید " حرکت انحرافی " ! حق دارید آقای خامنه ای ، پایه های دیکتاتوری کثیف تان بدجوری به لرزه افتاده است . هم سوریه را از دست می دهید و هم لبنان را که با کمک های میلیاردی تان به حزب الله توانسته بودید باصطلاح محله را قرق کنید و هر موقع که دلتان خواست آشوبی و بلوایی به راه بیندازید و مردم بدبخت و بیگناه منطقه را به کشتن دهید و داغدار عزیزانشان کنید .
آقای خامنه ای !
حکم جلب چهار نفر از سران حزب الله یعنی کشف شدن دخالت مستقیم شما و سگ قلاده بر گردن تان بشار اسد در کشتن رفیق حریری و این یعنی از این پس دنیا دلائل بیشتری برای تعیین تکلیف دیکتاتوری شما و مافیای بشار اسد و قداره بندان و آدمکشان حزب الله خواهد داشت .
آقای خامنه ای !
رژیم بشار اسد مانند ماشین سلاخی دارد آدم می کشد !
حزب الله لبنان با ترویح فساد اخلاقی تحت عنوان صیغه ، اقدام به گشایش عشرتکده کرده است تا جوانان رشید لبنانی را بیش از بیش در دام خود گرفتار کرده و با تکیه بر این قدرت پوشالی به صحنه گردان عرصه سیاست لبنان بدل شود .
تکلیف خودتان هم که روشن است و دیگر کسی نمانده که نداند که چه ید طولایی در آدمکشی و ترویج خشونت در منطقه و ارسال سلاح و پول برای همه تروریستهای دنیا و قاچاق مواد مخدر و ... دارید .
آقای خامنه ای !
روزهای بدون حضور نحس شما را از هم اکنون می توان دید . آینده بزودی تکلیف شما را روشن خواهد کرد

No comments:

Post a Comment