Tuesday, July 13, 2010

یک خبر خوب برای اعضای سایت بالاترین : مهندس موسوی بالاترین را می خواند

ابتدا لازم است بگویم که این متن را بدلیل تعریف از خود یا خدای ناکرده خودستایی نمی نویسم . هدفم این است که به همه ثابت کنم که مهندس موسوی از خوانندگان سایت بالاترین است و بر ماست که هم فاخرتر بنویسیم و هم بسان همراهان جنبش سبز برای رئیس جمهور انتخابی مردم ایران خوراک لازم جهت سخنرانی ها و بیانیه هایشان تهیه کنیم . و اما دلیل من
سه روز پیش جمله ای در توئیتر نوشتم و به آن لینک زدم با این محتوا که :
جنبش سبز ملک طلق هیچ کسی نیست.هر کس و تحت هر عنوانی برای دفاع از حق خود بایستد و مبارزه کند سبز است چه بخواهد چه نخواهد! حتا بازاری ها
و این هم لینک مربوطه
http://www.balatarin.com/permlink/2010/7/11/2117149
پس از گذشت بیش از دو روز دیدم که آقای مهندس موسوی در دیدار با جمعی از دانشگاهیان و اساتید دانشگاه دقیقاً ( و یا با یک تقریب بسیار بسیار زیاد ) همین عبارت را بکار برده است که البته در جای خود برای من باعث افتخار است
میرحسین موسوی:

» هر کس هر جا از حق و قانون دفاع کند عضو جنبش سبز است

این هم نمونه ای از لینک بالاترینی و لینک مربوط به سایت کلمه
http://www.balatarin.com/permlink/2010/7/13/2119762
http://www.kaleme.com/1389/04/22/klm-25520?theme=fast
بنابر این به همه دوستان عزیز بالاترینی توصیه می کنم که کار خود را جدی تر از همیشه دنبال کنند و مطمئن باشند که در سرنوشت آینده میهن عزیزمان دخالت دارند

بامید آزادی ایران

No comments:

Post a Comment