Tuesday, July 13, 2010

پرسشی برای آی کیو های نابغه جمهوری اسلامی در پی اخبار جدید شهرام خان امیری

بعد از مصاحبه ها و فیلم های متعدد ارسالی از جانب شهرام امیری که در قلب خاک شیطان بزرگ اسیر و عبیر است و هی هم " شل کن و سفت کن " در می آورد و یک روز می گوید آزاد است و فردا می آید و می گوید که از چنگال سربازان گمنام شیطان ( سی آی ای ) فرار کرده و زرتی به یک لپ تاپ و ارتباط اینترنتی دسترسی پیدا کرده و دارد برای آقا و اربابش دمی تکان می دهد ، نهایتاً دیدیم که وزیر امور خارجه آمریکا آمد و اعلام کرد که این جناب قالتاق خان ، خودش آمده و اصلاً از اول هم آزاد بوده و تازه باید دیروز برمیگشت ولی دلش نیامد که این هوای آلوده و کثیف آمریکا را رها کند و زودتر بیاید .
حال ، بعد از این همه دلقک بازی میخواهم پرسشی از حاکمان ام القرای جهان اسلام و مدینه فاضله جهان بشری بپرسم :
آیا سه آمریکایی اسیر در دست باکفایت سربازان گمنام و بی نام و ...نام امام زمان در ایران ، این امکان را دارند که حد اقل یک نوار صوتی تهیه کنند و به خانواده و مردم کشور و سران حکومتشان اعلام کنند که در بهشت موعود بسر میبرند و ملالی جز دوری ایشان ندارند و بسیار هم بهشان دارد خوش میگذرد ؟

No comments:

Post a Comment