Wednesday, August 4, 2010

همایش دوروزه ایرانیان مقیم خارج از کشور : هزینه همکاری ( شما بخوانید جاسوسی ) با رژیم باید بالا برود

بالاخره امسال هم همایش سالیانه ایرانیان مقیم خارج از کشور همراه با سخنان سخیف و ادبیات لمپنی احمدی نژاد برگزار شد . ابن همایش که به ابتکار رحیم مشایی ( مشکوک ترین و مجهول الهویه ترین فرد تیم احمدی نژاد ) بودیم . طبیعتاً چنانچه انتظار میرفت هویت بسیاری از این ایرانیان ناشناخته ماند و اسامی زیادی به بیرون درز نکرد . این را البته میگذارم به حساب ترسی که که هم رژیم و هم مدعوین چنین سمینارهایی از مردم و آینده خود دارند . برای همه ما و بخصوص کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنند کاملاً قابل درک است که داشتن جایگاهی اینچنین ( دعوت و تقبل کلیه هزینه های رفت و آمد و اقامت و سفرهای داخلی برای خود فرد و نفرات همراه ) مستلزم چه کارهایی است . در یک کلام شما باید رسمن جاسوس رژیم باشی که مورد چنین الطافی قرار بگیری . در میان دارندگان اقامت کشورهای خارجی ، هیچ آدم حسابی ای حاضر نیست با رژیم جمهوری اسلامی و دولت کودتایی احمدی نژاد همکاری کند . بنابراین باید تلاشی فراگیر و سرتاسری انجام شود تا این افراد شناسایی و به طرق ممکنه رسوا شوند . در بسیاری موارد کافی است دولت کشورهای محل اقامت این افراد از چنین سطحی از همکاری مطلع شوند . مطمئناً حضور این جماعت را بیش ازاین تحمل نخواهند کرد . در میان جوامع ایرانیان در کشورهای مختلف باید عکس و مشخصات این افراد در سطح بالایی منتشرشود تا عرصه زندگی بر اینان تنگ شد و یاد بگیرند با دولتی که بر خون دهها و صدها نفر از هم میهنانمان برقرار شده ، همکاری نکنند . بگذریم که هزینه بیش از 3 میلیارد تومن که خرج این همایش شده است از سفره مردم ایران و از دهان بچه های این مملکت دزدیده شده است که این هم بحث جاگانه ای میطلبد

No comments:

Post a Comment