Sunday, August 22, 2010

آیا در دنیا کسی پیدا خواهد شد که یک آدم احمق را که اقدام به تهدید " کره خاکی " کرده است جدی بگیرد ؟

آقای احمدی نژاد ، بیتعارف بگویم ، اصلاً مهم نیست که تو ! خودت را و حکومت و کاسه لیسان و چاقوکشان و چماقداران پشت سرت را آنقدر دست بالا بگیری یا اینکه کره زمین را با همه بزرگیش آنقدر کوچک بینگاری که کارت به تهدید سیاره خاکی برسد . میفهمی !؟ اصلاً مهم نیست . چرا که در این دنیا دیوانگانی چون تو کم نبوده و نیستند که علاقمندند نامشان بعنوان مظاهر حماقت در تاریخ ثبت شود . تو هم مانند همه آنان . آنچه اما این وسط مهم است ( و خطرناک هم هست ) این است که ممکن است دیوانگانی هم در آنسوی مرزها پیدا شوند که تو را و حرفهایت را جدی بگیرند . از نگاه این دسته ، کسی پیدا شده که بعنوان بالاترین مقام رسمی یک کشور ( اگر چه حتا این را هم میدانند که تو نه قانوناً و نه رسماً هیچ مقامی نداری ) اقدام به تهدید کره زمین می کند و ظاهرش هم نشان می دهد که کاری از دستش بر می آید ! حتا اگر مطمئن هم باشند که کاری از دست تو و امثال تو بر نمی آید - که بر نمی آید - باز هم ترجیح می دهند که حرفهایت را جدی بگیرند و آن را بهانه ای کنند برای یک اقدام احمقانه ای نظیر آنچه تو در سر داری . این بخش داستان است که نه تنها شوخی نیست بلکه بسیار هم مهم است ! تو همیشه مرا یاد سخن گهربار اینشتین می اندازی که گفت : " در دنیا دو چیز است که انتها ندارد : یکی حماقت آدمها و دیگری عمق کائنات ، که البته در دومی شک دارم " . نمی دانم چرا دلم شور میزند . دلم شور میزند که نکند کسی در دنیا تو را و حرفهایت را جدی بگیرد . بگذارید هم امیدوار باشیم که چنین کسی پیدا نشود چرا که تو و حکومت پشتیبان تو بزودی رفتنی خواهید بود بدون آنکه نیازی به حتا شلیک کردن یک گلوله باشد . نمی خواهم مبارزات صلح طلبانه و آزادیخواهانه هم میهنانم به بوی باروت آلوده شود . همین

No comments:

Post a Comment