Monday, August 23, 2010

آیا سعید مرتضوی اجازه میدهد به همین راحتی کنارش بگذارند ؟

بقول آن ضرب المثل قدیمی که می گفت : بالاخره خیاط هم افتاد تو کوزه ! سعید مرتضوی هم در کوزه افتاد . البته این می تواند تنها بخشی از یک سناریوی بزرگتر و پیچیده تر با ابعادی وسیعتر باشد ، چرا که روز قدس نزدیک است و رژیم جمهوری اسلامی بشدت از حضور مجدد مردم در خیابانها و اعتراضات احتمالی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم و دولت کودتایی و نیز سیاستهای جاری رژیم و رهبر آن در هراس است و تلاش می کند تا با گرفتن ژستهای وحدت خواهانه و عدالت محور ، چند روزی برای خویش زمان خریده و خود را از این مخمصه رهایی بخشد . اعلام تعلیق احتمالی مرتضوی و دو نفر دیگر در ارتباط با فجایع زندان کهریزک ، آن هم درست در این زمان ، مانند همه رفتارهای رژیم مشکوک بنظر میرسد . چه کسی است که نداند که مرتضوی هر چه کرده و هر چه بر سر مخالفین سیاسی و فکری رژیم و روزنامه های منتقد آورده تنها و تنها با هماهنگی و دستور مستقیم خامنه ای بوده و بس ؟ کارنامه مرتضوی در امر جنایت و قتل و تجاوز ، آنقدر سیاه است که سیاهی آن دامن رژیم را نیز گرفته است . به قتل رساندن زهرا کاظمی ، بستن فله ای بیش از یکصد روزنامه و محاکمه دهها تن از فرزندان این مرز و بوم و همچنین کثافتکاری کهریزک تنها بخشی از جنایات این مرد است . در طول ده سال گذشته نام مرتضوی همیشه بر سر زبانها بوده و همه گاه نقش سپر بلا و سرباز خط مقدم را برای رهبران پشت صحنه و عروسک گردانان عرصه سیاست جمهوری اسلامی بازی کرده است . به همین دلایل جای این پرسش است که آیا مرتضوی واقعاً هرگز انتظار چنین برخوردی را از رژیم و از ناحیه رئیسان خود داشت یا خیر ؟ آیا او تجربه سعید امامی را برای خودش هرگز تصور میکرد یا خیر ؟ آیا بفرض مثبت بودن پاسخ این دو پرسش نمیتوان یکی از دو احتمال زیر را مطرح کرد ؟
1 - محاکمه و تعلیق و برکناری فقط یک بازی است و مقرر شده که این جناب مرتضوی بی سر و صدا از عرصه کنار رفته و در گوشه ای دنج به رتق و فتق امورات شخصیه پرداخته و فارغ از هیاهوهای سیاسی و شلوغ کاری های مرسوم ، پاداش خدمات چندین و چند ساله خود را گرفته و ایام بگذراند .
2 - می توان اینگونه نیز تصور کرد که مرتضوی به اندازه چند برابر اتهامات خویش از همه پشت پرده ای ها مدرک و سند جمع آوری کرده و در صورت لغزیدن جای خودش نسبت وبه انتشار این اسناد ، اقدام نموده و از آنها بعنوان حق السکوت استفاده نموده و باج خواهی کند .
هر چه هست باید نشست و منتظر ماند تا از پس پرده شعبده بازی جدید جمهوری اسلامی دیو دیگری برون آید .
اندکی صبر ... سحر نزدیک است

1 comment:

  1. با درود
    بایستی "امام" امثال مرتضوی ها،احمدی نژاد ها و سعید امامی ها یعنی مصباح یزدی فراماسونری که اینها را سر کار اورده و می اورد، را دادگاهی کرد. و گرنه این اوباش ها فراوانند و می آورندشان و میبرندشان.
    مزدک

    ReplyDelete