Monday, August 2, 2010

احمدی نژاد راست میگوید : هیچ آدم عاقلی حاضر نیست برای کشتن او پول خرج کند

احمدی نژاد در همایش دوروزه ایرانیان مقیم خارج کشور : صهیونیست‌های احمق آدم اجیر کرده‌اند که مرا ترور کنند...
این جمله را میتوان بعنوان یکی از معدود حرف های حسابی که بر زبان احمدی نژاد جاری گشته به حساب آورد ! میپرسید چرا ؟ خوب واضح است : امروزه در نه تنها در ایران بلکه در هیچ کجای دنیا ( و من حتی بعید میدانم در منزل شخصی و در میان همقطارانش هم ) احمدی نژاد آدم جدی ای به حساب نمی آید . یعنی بهر بگویم کسی او را آدم حساب نمی کند . همه او را شوخی میگیرند . حرفهایش را مسخره می کنند و خبرهای مربوط به او را نادیده می گیرند . با این حساب ، هیچ آدم عاقلی حاضر نیست حتی یک ریال خرج کند که مثلاً احمدی نژاد را بکشد . این حرف کاملاً درست است که خودش گفته است : فقط احمق ها حاضرند از پولشان برای نابودی احمدی نژاد صرف نظر کنند . احمدی نژاد نیاز به کشتن ندارد . او خود بتنهایی دارد تیشه بر ریشه جمهوری اسلامی میزند و بزودی آن را به ورطه نابودی خواهد کشاند . همین

No comments:

Post a Comment