Tuesday, August 24, 2010

تختخواب سه نفره مبارک

در حیرتم از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی که به چه راحتی مقهور و منکوب شهوترانی همکاران مرد خود شدند و با افتخار به لایحه ای رأی دادند که امیدوارم بیش و پیش از همه خودشان را تحت تأثیر قرار دهد . بعنوان یک مرد ایرانی ، تنها عنوانی که میتوانم به این لایحه بدهم این است : " نماد شهوترانی نمایندگان مرد و بی هویتی نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی ایران " ! به همین جهت باید قبل از همه به نمایندگان زن شادباش گفت که به بهترین وجهی خود را مسخره خاص و عام کرده و انشاءالله به همین زودی شاهد حضور حداقل یک زن دیگر در تختخوابشان خواهند بود تا به بهترین وجهی بتوانند هم مسلمان بودنشان را ( البته از نگاه خودشان ) به منصه ظهور برسانند و هم از خانواده شان حمایت لازم را بعمل آورده و یک شب در میان در صف ! باشند . این مؤدبانه ترین و محترمانه ترین ادبیاتی بود که توانستم برای این لایحه و خطاب به " نمایندگان " ! زن مجلس شورای اسلامی پیدا کنم .

No comments:

Post a Comment