Wednesday, August 11, 2010

پس کو این "عزت و اقتدار" ملی و بین المللی دولت کودتایی ؟ شما هم فروش نفت را به همه کشورها تحریم کنید

در پی صدور قطعنامه شورای امنیت مبنی بر تحریم ایران ، شاهدیم که کشورهای جهان کم کم دارند به حلقه تحریم کندگان میپیوندند . پیوستن برزیل به کشورهای تحریم کننده جمهوری اسلامی ، تحریم فروش بنزین توسط ترکیه و تویوتا توسط شرکت ژاپنی ، آخرین از این نوع هستند و بنظر می آید در روزها و هفته های آتی شاهد تحریم های بیشتر و سنگینتر از ناحیه کشورهای - مثلاً - دوست خواهیم بود . انتظار و توقع از دولت کریمه و مردمی جمهوری اسلامی - بخصوص در سال عزت و اقتدار ملی - آن است که ایران نیز در یک اقدام شجاعانه و مشابه ، فروش نفت و گاز را به این کشورها ، تحریم کرده و ضمن خودداری از دریوزگی بیشتر و " هیاهو برای هیچ " ، نسبت به حفظ و تقویت " عزت و اقتدار ملی و بین المللی " خود اقدام نماید وگرنه لازم است رهبر معظم جمهوری اسلامی و ولی امر مسلمانان جهان در یک سخنرانی شجاعانه کلیه حرف ها و ادعاهایشان را پس گرفته و یادشان باشد که منبعد از انجام هر گونه " زرت و پرت اضافی " در این گونه موارد خودداری فرمایند . همین

No comments:

Post a Comment