Tuesday, August 17, 2010

یکسال از عضویتم در بالاترین میگذرد ، کارنامه ام را ارزیابی کنید

در پایان اولین سال عضویتم در بالاترین هستم . از همه دوستان عزیز خواهش می کنم اندکی وقت بگذارند و نگاهی به عملکردم بیندازند و مرا از توصیه و نصیحتشان محروم نکنند .

No comments:

Post a Comment