Tuesday, August 10, 2010

بالاترین ، کجای کاری !؟

با نگاهی به فلسفه وجودی و اهداف طراحان سایت بالاترین ، براحتی میتوان دریافت که سایت بالاترین تنها یک سایت اطلاع رسانی است و مانند هر رسانه مستقل دیگر در مورد محتوای خبرها بی تفاوت است . در بالاترین ، مهم این است که شما خبری ، مقاله ای ، عکسی یا ویدئویی را ببینی و به دیگران هم اجازه دهی ببینند . البته سایت بالاترین قوانین مخصوص به خود را دارد . این قوانین که اکثراٌ ناظر به روشهای اجرایی است در خصوص محتوا سکوت کرده است . طبعاً اخبار جعلی و دروغ و نا متناسب با فرهنگ و هنجارهای اجتماعی ، با واکنش اعضاء مواجه میگردد . متأسفانه اخیراً شاهد آن هستیم که برخی دوستان عضو بالاترین ، اولاً بسیار کم تحمل شده و بهیچ عنوان حوصله راهنمایی ، بحث یا ارشاد ندارند و ثانیاً اینکه به صرف آنکه از محتوای مطلبی خوششان نیاید فوراً به آن امتیاز منفی میدهند . به تعبیر دیگر میتوان اینگونه مثال زد که من بعنوان یک خبرنگار یا روزنامه نگار ، چون از متن مقاله ای خوشم نمی آید یا آن را بر خلاف عقائد شخصی خود میدانم، آن را بایکوت کرده و اجازه دیدنش را از دیگران میگیرم . بنظرم این حرکت با روح حاکم بر رسالت سایت بالاترین در تناقض آشکار است . کافی است سری به لینکهای مربوط به مسائل عقیدتی بزنید ، متوجه خواهید شد . بعنوان مثال زنده : مصاحبه اخیر آقای اکبر گنجی با شبکه تلویزیون بی بی سی در باب اسلام و قرآن و امام زمان ... این سخنان ممکن است به مذاق برخی خوش نیاید اما بهیچ عنوان توهین آمیز نیست . ممکن است جای بحث داشته باشد و انتظار هم ، درست همین است که دوستان مخالف با عقیده جناب گنجی به تشریح نظرات خود و دلائلشان بپردازند نه اینکه لینک و خبر مربوط به آن را - به زعم خود - بایکوت کرده و از انتشار آن جلوگیری کنند . من آنچه شرط بلاغ بود با تو گفتم ... تو خواهی پند گیر خواه ملال !

No comments:

Post a Comment