Thursday, June 9, 2011

جمهوری اسلامی عبارت است از : فقر،فساد،فحشا،اعتیاد،زندان،شکنجه،تجاوز،اعدام،مرگ،ظلم ، انزوای جهانی و نهایتاً نابودی ایران

در آستانه دومین سالگرد کودتای انتخاباتی در 22 خرداد هشتاد و هشت هستیم . با نگاهی به تاریخچه و عملکرد این رژیم در طول همین دو سال گذشته براحتی می توان دریافت که عواقب ادامه این رژیم برای ایرانیان چیزی نبوده است بجز انزوای جهانی و عقب ماندگی از تحولات اقتصادی و در نتیجه فروش منابع و سرمایه های ملی و هست و نیست مردم این کشور . در بعد داخلی نیز کاملاً واضح است که جمهوری اسلامی چه آثار مخربی در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی بر روی ایرانیان گذاشته است .
در یک کلام می توان گفت که : جمهوری اسلامی عبارت است از : فقر،فساد،فحشا،اعتیاد،زندان،شکنجه،تجاوز،اعدام،مرگ،ظلم ، انزوای جهانی و نهایتاً نابودی ایران . وقتی روز روشن در مرکز ایران عده ای به خود جسارت می دهند که به یک مهمانی ساده تولد حمله کنند و با بستن دست و پای مردان ، به زنان و دختران تجاوز کنند و .... امنیت نداشته کشور را به چالش بکشند ، ساده ترین کار این است که عده ای اراذل و اوباش را مجرم بدانیم . در واقع مقصر اصلی همه این مصیبت هایی که بر سر این ملت می آید رژیمی است که قرار بود انسانیت ما را به ما برگرداند .
آری ، هر چه زمان بیشتر می گذرد ، این نتیجه بیشتر واضح می شود که جمهوری اسلامی لاشه گندیده ای را می ماند که با هیچ آنتی بیوتیک و سم مهلکی راه نجات ندارد . جمهوری اسلامی باید برود

No comments:

Post a Comment