Friday, June 10, 2011

ما دشمنان مان را می شناسیم اما دوستان مان را نه ! اعضای شورای هماهنگی راه سبز امید کیستند ؟

دو سال از کودتای انتخاباتی سال 88 می گذرد . جنبش سبز با بیشترین تعداد ممکن اعضا به میدان آمد و به دلایلی نتوانست به آن چیزی که می خواهد دست یابد و درگیر یک مبارزه فرسایشی شد که تاکنون نیز ادامه دارد و البته باید گفت که محکوم به پیروزی است چرا که تاریخ مصرف جمهوری اسلامی گذشته است . در بیان دلایل ناکامی جنبش سبز - بخصوص در مقام مقایسه با همتایان عربی خود - بسیار نوشته شده است و دلایلی از جمله عدم سازماندهی و خلاء رهبری هم داستان با نیازها و آرمان های هسته اصلی جنبش و نیز کارشکنی های خواسته یا ناخواسته برخی از اصلاح طلبان حکومتی را می توان از مهمترین داین دلایل به شمار آورد . اینک که در آستانه دومین سالگرد قیام مردمی جنبش سبز هستیم ، متأسفانه هنوز هم از این نقایص رنج می بریم . شورای هماهنگی راه سبز امید - که آقای مجتبا واحدی مشاور و نماینده آقای کروبی عضو آن نیست - رفتارهای مشکوکی از خود ارائه می دهد و تکلیف مردم را با خود روشن نمی کند . این شورا ( مطابق عرف جهانی و در راستای شفافیت سازی از چهر ها و سوابق آنان ) می بایستی هر چه زودتر نسبت به معرفی نفرات تشکیل دهنده اش اقدام کند . ما تا حدودی توانسته ایم که دشمنان مان را بشناسیم اما هنوز دوستان خودمان ( با فرض اینکه این شورا دوستان جنبش هستند ) را نمی شناسیم و این منصفانه نیست

No comments:

Post a Comment