Thursday, June 30, 2011

صرف اعلام اینکه اصلاح طلبید کافی نیست ! بگویید چگونه ، با چه قدرتی و چه چیزی را می خواهید اصلاح کنید

در ایران امروز ، عبارت اصلاح طلبی تبدیل به یک مفهوم کلی شده است . افراد و گروههای مختلف سیاسی بدون آنکه تأملی در گذشته سیاسی خودشان بکنند به یک باره ادعای اصلاح طلبی سر می دهند و بعضاً هم در جلب آراء مردم موفق نیز بوده اند . اکنون که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم ، فارغ از اینکه نفس دعوت از مردم برای شرکت در انتخاباتی که با احتمال فراوان سرنوشتی بهتر از انتخابات دو سال قبل نخواهد داشت و مردم را بیش از پیش سرخورده و دلزده خواهد کرد ، با پرسش های فراوانی از جانب اصحاب رسانه مواجه شده است ، باید برای یک بار هم که شده مدعیان اصلاح طلبی را با چند پرسش ساده به چالش طلبید . بدیهی است که پرسشگری وظیفه مردم است و از آن مهمتر پاسخگویی وظیفه کسانی است که قصد دارند نمایندگی مردم را بر عهده بگیرند .
پرسش هایی ساده نظیر :
1 - ضمانت اجرایی برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه ، از نظر اصلاح طلبان چیست ؟
2 - اصلاح طلبان قصد دارند چه چیزی یا بعبارت دیگر کدام یک از بخش های نظام حاکم را اصلاح کنند و چرا ؟
3 - اصلاحات فوق به پشتوانه چه قدرتی و با چه مکانیزمی انجام می شود ؟
4 - چگونه است که اصلاح طلبان با وجود شورای نگهبان و نظارت استصوابی هنوز به برگزاری یک انتخابات واقعی امیدوارند ؟
در خاتمه لازم است اعلام کنم که من بعنوان یک ایرانی که همیشه آرزوی بهترین ها را برای کشورم و هم میهنانم داشته ام از ادامه وضع موجود بشدت خسته ام و فکر می کنم باید بزودی شاهد تغییرات و تحولات عمیقی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی باشیم وگرنه از آن بیم دارم که روند بحرانهای موجود از کنترل خارج شده و بقول معروف " نه از تاک نشان ماند نه از تاک نشان " .
والسلام

No comments:

Post a Comment