Tuesday, June 7, 2011

اگر جمهوری اسلامی بجای بدپوشی یک طرح مبارزه با "بی ناموسی" راه بیندازد چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد ؟

پرسش ساده ولی معناداری بنظرم می آید . فرض کنید که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اطلاعیه ای صادر کند با این مضمون که مثلاً از فلان تاریخ طرح جامع مبارزه با " بی ناموسی " همزمان در تمامی استانهای کشور به اجرا در می آید . واقعاً فکر می کنید با شنیدن این خبر چه حالی - مثلاً - به حاج محسن رضایی دست می دهد ؟ البته می دانم که در این زمینه سناریوهای بامزه زیاد است اما من فقط همین یکی را اشاره کردم . بقول معروف : تو خود حدیث مفصل بخوان از مجمل

No comments:

Post a Comment