Tuesday, June 21, 2011

به همه اصلاح طلبان حکومتی که در فکر انتخابات مجلس هستند : یا ولایت فقیه یا رأی مردم

بازی سیاست ، بخصوص در ایران بازی مسخره ایست . هر کسی به خود اجازه می دهد وارد آن شود و هر کاری که دلش می خواهد بکند . جالب اینجاست که این جماعت معمولاً حافظه خوبی هم ندارند و چون خودشان فراموش می کنند که چه اتفاقاتی در کشور افتاده است فکر می کنند که مردم نیز فراموش کرده اند . به ایشان یادآوری می کنم که سکون و سکوت نسبی فعلی مردم را به حساب تمکین در مقابل رژیم دیکتاتوری نگذارند . مردم همه جیز را به یاد دارند و منتظر فرصت مناسب هستند تا کلیت نظام را به زیر کشند . این مردم حسابشان را مدتهاست نه تنها با شخص خامنه ای و احمدی نژاد و ... روشن کرده اند بلکه در عمل نشان داده اند که با اصل نظام و در صدر آن با مقوله ولایت فقیه به هیچ عنوان سر آشتی ندارند . بنابراین به همه اصلاح طلبان حکومتی توصیه می کنم که یا به دنبال رأی مردم باشند یا به دنبال رضایت ولی فقیه ! این دو مقوله با هم در یک جا جمع نمی شوند . بیخود به دنبال گرم کردن تنور انتخاباتی آقای خامنه ای و جنتی نباشید و خود را بیش از این هیزم آتش توطئه نظام نکنید . تکلیفتان را با خودتان روشن کنید و با مردم صادق باشید . با کلمات بازی نکنید و در پشت عباراتی چون قانون اساسی و اصلاح نظام پنهان نشوید . یا بندگی و بردگی ولی فقیه را برگزینید یا مردانه به میدان بیایید و بگویید که همزبان با مردم ولایت فقیه را قبول ندارید و قهرمان مردم شوید . یادتان باشد شتر سواری دولا دولا نمیشود

No comments:

Post a Comment