Monday, June 27, 2011

آیا نمی توان علی خامنه ای را نیز در دیوان بین المللی لاهه به جرم صدور دستور کشتار و تجاوز و شکنجه محکوم کرد ؟

من در زمینه حقوق بین الملل اطلاعات زیادی ندارم اما امروز با شنیدن این موضوع که دیوان بین المللی لاهه برای معمر قذافی ، پسرش و یکی دیگر از نزدیکانش به دلیل ارتکاب جرائمی مشابه آنچه توسط علی خامنه ای و مزدورانش انجام داده اند ، قرار بازداشت صادر و آنان را در شمار جنایتکاران ضد بشریت قرار داده است برایم این پرسش پیش آمد که آیا امکان دارد بخصوص اینک که قرار است آقای احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ، موضوع مظالم و جنایت های رژیم را مورد بررسی قرار دهد ، بتوان با استناد به اسناد ، فیلم ها ، عکس ها و ... علی خامنه ای را نیز به محکمه برده و او را نیز در ردیف جنایتکاران قرار داد ؟ آیا مجموعه مخالفین نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی با آن همه کبکبه و دبدبه شان می توانند حداقل موضوع را به دیوان بین المللی بکشانند ؟

No comments:

Post a Comment