Wednesday, February 2, 2011

بالایار گرامی ! لطفاً موضوع داغ مربوط به فراخوان اعتراض در روز 14 بهمن را برگردانید

بیش از دهها لینک مربوط به فراخوان اعتراض به رژیم و همراهی با مردم آزاده مصر در سایت بالاترین موجود است . موضوع داغی هم توسط یکی از کاربران محترم در همین رابطه ایجاد شده بود که متأسفانه به دلایلی که روشن نیست حذف شد ! پرسش اینجاست که وقتی خبری با این وسعت بوجود می آید و ساعاتی بیش به ساعت 3 بعدازظهر روز پنجشنبه نمانده ، چرا باید موضوع داغ مربوطه حذف گردد . از مسئولین محترم بالاترین خواهشمندم عنایت کنند و موضوع داغ را دوباره به سر جای خود برگردانند تا کاربران بتوانند از این طریق حداکثر اطلاع رسانی لازم را انجام دهند . با امید به سرنگونی همه دیکتاتورها در غرب و شرق عالم

No comments:

Post a Comment