Thursday, February 24, 2011

بالاخره زنجیره وصل شد : 25 بهمن،1 اسفند،10 اسفند،17 اسفند،24 اسفند - حالا بسیجی هایی که خیلی جرأت دارن بیان جلو

می دانستم بالاخره روزی این اتفاق خواهد افتاد ، اتفاق مبارکی که ضامن پیروزی است ، یعنی متصل شدن تجمعات اعتراضی مردم به مانند حلقه های یک زنجیر به همدیگر . دیگر نه نیازی به فراخوان آقایان مهندس موسوی و کروبی هست و نه حاجتی به اخذ مجوز از رژیم دیکتاتوری . اینجاست که مردم قدرت واقعی خود را را به رخ حاکمیت می کشند و آهنگ زوال حکومت را با سرعت بیشتری سر خواهند داد . لابد بسیجیان هم این چند روزه فرصت داشته اند تا سری به دنیای مجازی بزنند و فیلمهای 25 بهمن و اول اسفند را ببینند ، لابد دیده اند که هر جایی که لازم باشد مردم چه بلایی سرشان می آورند و چگونه در چنگال پرقدرت جوانان این مرز و بوم گرفتار می شوند . امیدوارم حداقل اینقدر جرأت ومردانگی داشته باشند که یک بار دیگر هم بیایند و با چشم خودشان ببینند . آنچه در این میان واضح است این نکته است که : تاریخ مصرف رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی و دولت کودتایی و مجالس و شوراهای فرمایشی به سر آمده است . این را بزودی برایتان ثابت خواهیم کرد .
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment