Monday, February 14, 2011

حرکت مردم به سمت مسیرهای راهپیمایی - حضور گسترده نیروهای امنیتی در نقاط مختلف تهران

در بسياری از نقاط شهر تهران از جمله ميدان صادقيه، ميدان امام حسين، ميدان فردوسی، ونک، سعادت‌آباد حضور گسترده نيروهای امنيتی به چشم می‌خورد. علی‌رغم حضور اين نيروها مردم به سمت مسيرهای راهپيمايی در حرکت‌اند. ساعتی پيش گروهی از مردم در ميدان صادقيه تهران تجمع کوتاهی داشته و اقدام به سر دادن شعار کرده‌اند. مدتی پس از آن نيروهای امنيتی حضور گسترده‌ای را در اين ميدان داشته‌اند. از صبح امروز تمامی ارتباطات تلفنی ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد قطع شده و محل مسکونی آن‌ها تحت محاصره نيروهای انتظامی قرار گرفته است.

No comments:

Post a Comment