Tuesday, February 8, 2011

آقای خامنه ای ! حسنی مبارک با همه دیکتاتوری ، سگش به شما شرف دارد

آقای خامنه ای !
رهبر خود خوانده انقلاب !
باصطلاح ولی امر مسلمین !
نائب تقلبی امام زمان !
وقتی تصور می کنم که حتا یک در هزار احتمال داره این مطالب به اطلاع شما برسه در پوست خودم نمی گنجم .
از اینکه فرصتی دست داده تا همزمان با جنبش مردم مصر و دقیقاً چند روز پس از آخرین خطبه نماز جمعه تان ، مقایسه ای بکنم بین شما و حسنی مبارک که شما شیطان و نوکر آمریکا و اسرائیل و دشمن مردم و چه و چه می نامیدش ، خوشحالم . قصدم بهیچ عنوان دفاع از عملکرد رژیم حاکم بر مصر نیست که در موقعیت قضاوت نیستم و معتقدم قاضی اصلی همانا مردم مصر هستند که تکلیفشان را بزودی با حسنی مبارک و عمله و اکره اش روشن خواهند کرد . مبنای مقایسه ، تنها بخشی از وقایعی است که پارسال در ایران اتفاق افتاد و کم و بیش مشابه آن نیز اکنون درمصر جاریست :

- در رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک - بر عکس حکومت ولایی شما - خبرنگاران خارجی که بنا به ایجاب شغلی ، کارشان اطلاع رسانی است در هتل هایشان زندانی و سپس اخراج نمی شوند و هنوز مشغول انجام وظیفه شان هستند .
- در رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک - بر عکس حکومت ولایی شما - وقتی کسی را که اولین بار با تأسیس صفحه فیس بوک ، جرقه اولیه این شورش را زد ، بازداشت می کنند ، پس از چندی بر روی دو پا آزاد می کنند .
- در رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک - بر عکس حکومت ولایی شما - بیمارستانها آمار دقیق کشتگان اعتراضهای اخیر را با جزئیات مربوط به چگونگی کشته شدن افراد در اختیار دارند و اطلاعات لازم را در اختیار قرار می دهند .
- در رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک - بر عکس حکومت ولایی شما - آدمها توسط خودشان و بدست دوستانشان کشته نمیشوند .
- در رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک - بر عکس حکومت ولایی شما - از کهریزک ، از تجاوز ، از بازداشتهای فله ای و اعترافات تلویزیونی خبری نیست .
- در رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک - بر عکس حکومت ولایی شما - مخالفین ، خس و خاشاک و نوکر دشمن تلقی نمی شوند بلکه صدا و اعتراضشان شنیده میشود و به اندازه فهم و شعور حاکمیت قدمهایی هر چند ناچیز در راه اصلاح قانون اساسی برداشته می شود یا حداقل اراده انجام اصلاحات وانمود می شود .
- در رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک - بر عکس حکومت ولایی شما - که بقول جواد لاریجانی شما لنگر هستید و باید دستتان را بوسید
، حسنی مبارک از آسمان بر زمین نازل نشده است و صورتش را با پروژکتور نورانی نمی کنند و از همه مهمتر پسرش عکس دارد !
- در رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک - بر عکس حکومت ولایی شما - مردگان جسد دارند و نزدیکانشان حق دفن دارند و قبر مردگان آدرس دارد .
- در رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک - بر عکس حکومت ولایی شما - هر روز و هر روز و در مقابل چشم صدها نفر انسان عادی ، نوع بشر بر روی چوبه دار تلو تلو نمی خورد .
- در رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک - بر عکس حکومت ولایی شما - دزدها جمعیت محدودی دارند و دزدی هم قواعد خودش را دارد !
- در رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک - بر عکس حکومت ولایی شما - حاکمیت ، حداقل حرمت کارگزاران خودش را نگه می دارد .
- در رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک - بر عکس حکومت ولایی شما - مردم دیده می شوند .

البته دلگیر نشوید ، مشابهت هم زیاد دارید که هم قبلاٌ نوشته ام و هم فرصتی باشد باز هم خواهم نوشت
.

زنده باد آزادی


No comments:

Post a Comment