Monday, February 7, 2011

یک روز ...یک هفته ... یک ماه تظاهرات و اعتراض = یک عمر آزادی ! نمی ارزه ؟

از قدیم گفتن نابرده رنج ، گنج میسر نمی شود . قاعده بازی همینه . مردم مصر رو ببینین . تا حالا شده 15 روز ، فوق فوقش یه 15 روز دیگه ادامه میدن و برای همیشه از شر دیکتاتور راحت میشن . ظاهراً عقل و شعور و آگاهیشون هم بیشتر از اونیه که توی تله انقلاب 57 ایران بیفتن . دو هفته دیگه همه به هم میگیم : مصر هم آزاد شد ! همین

No comments:

Post a Comment