Saturday, February 5, 2011

آقای خامنه ای ! چرا همه دنیا را رسوا نمی کنید ؟

آقای خامنه ای ! رهبر معظم و خود خوانده انقلاب !
سخنان دیروز شما را همه جهانیان شنیدند و کماکان هم دارند به آن واکنش نشان می دهند . برای من جالب بود چون نمی دانستم شما اینقدر مهم هستید !
من می دانم که این جماعت ، هیچکدام عقل و شعور و درایت و مدیریت و تدبر و بیان شیوای شما را ندارند و از سر عقده گشایی است که این چنین به شما اعتراض می کنند و شما را یاوه گو می خوانند !
ایراد کار این جماعت از خدا بیخبر این است که نمی دانند ولی فقیه در ایران صد در صد منتخب مردم است و شما در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان خودتان ، نه با واسطه شورای نگهبان و نه بطور مستقیم ، هیچ نقشی ندارید !
اینها نمی دانند که مردم ایران از زمانی که انقلاب اسلامی را کردند ( یا شاید هم برعکس ! ) همواره در حال انقلابند برای همین است که ایران همیشه یک رهبر انقلاب دارد بدون آنکه این رهبر در هیچ انقلابی هیچ نقشی ایفا کرده باشد !
این بیگانگان و مزدوران استکبار جهانی نمی دانند که همین دیروز چند میلیون نفر پشت سر شما نماز خواندند و در تمام طول شبانه روز هم کاری ندارند جز اینکه دعاگوی ذات اقدس شما باشند !
این ناکسان نمی دانند که شما بطور مستقیم با خود باری تعالی در ارتباط هستید و الهامات غیبی تان را از ایشان می گیرید و آنچه دیروز در خطبه هایتان مبنی بر اسلامی بودن جنبش مردم تونس و مصر ایراد کردید نه از سر - خدای ناکرده - کم عقلی و بی بصیرتی و حماقت و باد معده که از سر تدبیر شماست که از ناحیه خداوند در وجود شما به ودیعه نهاده شده است !
آقای خامنه ای ! ولی امر مسلمین جهان
شما را بخدا بدل نگیرید ، اینها حالیشان نیست ! اینها نمی دانند شما اگر اراده کنید حداقل 50 میلیون ایرانی بدون هیچ چشمداشتی به خیابان خواهند ریخت و با زدن مشت محکمی بر دهان این یاوه گویان ، به همه ثابت خواهند کرد که مردم ایران نه تنها به رهبرشان عشق می ورزدن بلکه نمی توانند تحمل کنند که شما مورد اسائه ادب قرار گیرید و اتهام حماقت به شما چسپانده شود .
آری ! امام خامنه ای
بیایید و همه جهان را رسوا کنید . به همه ثابت کنید که شما چه انسان گوگوری مگوری ای هستید !

No comments:

Post a Comment