Saturday, February 12, 2011

تظاهرات بدون مجوز مزه اش بیشتره

در خبرها بقول از سایت های دولتی و مزدوران وابسته به آن به نقل از معاون سیاسی وزارت کشور آمده بود که دولت به نامه آقایان مهندس موسوی و کروبی برای انجام راهپیمایی حمایت از مردم تونس و مصر در روز 25 بهمن پاسخ رد داده و مجوزنمی دهد . اگر چه از روز اول هم کسی از این جماعت کوته فکر و نادان انتظاری جز این نداشت و این رسوایی هم در کنار سایر رسوایی های دیگر در پرونده رژیم ثبت و ضبط خواهد شد اما با توجه به اینکه از ابتدا هم قرار بر کسب اجازه نبود و این نامه فقط بعنوان یک فراخوان منتشر شد و صد البته گیرندگان نیز پیام نامه را گرفته و عزم خود را برای شرکت در این هم پیمایی جزم کرده اند ، ذکر این نکته ضروری است : راهپیمایی ای که با مجوز دولت غیر قانونی انجام شود هرگز قابل مقایسه با تظاهرات غیر قانونی نیست . بقول ظریفی که می گفت : تظاهرات بدون مجوز شیرینی و حلاوت بیشتری دارد .
زنده باد آزادی

No comments:

Post a Comment