Sunday, February 6, 2011

ایرانیان عزیز مقیم خارج از کشور ! روز چهارده فوریه ( ولنتاین ) عشق تان را به میهن و هم میهنان نشان دهید

با توجه به درخواست مجوز راهپیمایی توسط آقایان مهندس موسوی و کروبی برای روز دوشنبه 25 بهمن جهت اعلام هم حمایت از حکت آزادیخواهانه مردم شجاع مصر و نیز با توجه به اینکه مردم ایران قصد دارند در هر حال ( رد یا صدور مجوز ار طرف وزارت کشور ) دست به راهپیکایی اعتراضی بزنند ، لازم است هم میهنان خارج نشین ما هم در هر کجا که هستند از این روز - که اتفاقاً مصادف شده است با روز 14 فوریه یا همان روز ولنتاین - بعنوان اعلام حمایت از هم میهنان شان استفاده کنند . از همه دست اندرکاران خواهش می کنم هر چه زودتر مقدمات این حرکت ها را مهیا کرده و از طریق شبکه های مختلف اجتماعی و روشهای دیگر باطلاع سایر هم میهنان برسانند . زنده باد آزادی و پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment