Thursday, February 24, 2011

آقای سعید الصحاف ( ببخشید ، حیدر مصلحی ) ! باور کردن ادعاهای شما خیلی حماقت می خواهد : کار هر کسی نیست

بالاخره کوه غرغر کرد و تکان تکان خورد و جابجا شد و با آن همه عظمتش موش زایید ! جیمز باند جمهوری اسلامی بر روی صفحه دستگاه دروغپردازی رژیم اسلامی ظاهر شد و پاک آبروی همه را برد . خودش که آبرویی ندارد و معلوم نیست برای چه مانده است و نان چه چیز را می خورد . حرفهایی که این سعید الصحاف جمهوری اسلامی زد از فرط خنده داری روی همه کمدین های دنیا را سفید کرد . بیشترین ضربه را مصلحی با حرفهای دیشبش به طرفداران و مزدوران و جیره خواران نظام دیکتاتوری زد چرا که توقع بر این است که آنها حرفهایی را باور کنند که مرغ پخته را در داخل دیگ به خنده وا می دارد . به دیگر سخن : شما باید بیش از یک اندازه معمول احمق باشی تا این حرفها را باور کنی . همین ! حالا این جماعت ، خودشان میدانند و خودشان . حماقت ذاتی آنها بیش و پیش از اینها به همه ثابت شده است . تصور اینکه دیشب خامنه ای به این حرفها گوش داده و سر تکان داده است ماجرا را از اینی که هست هم خنده دارتر می کند . جالب این است که مصلحی این حرفها را دقیقن شبی زد که تمام تهران را تبدیل به یک پادگان نظامی کرده بودند . اگر این فرمول را بپذیریم که معمولن به ازای هر ده تا بیست نفر شورشی و معترض ، یک نفر سرباز یا نیروی امنیتی یا ضد شورش در نظر می گیرند ، کافی است یک محاسبه ساده بکنید تا ببینید که جمعیت کم و نازل که مصلحی ادعا می کند چقدر است . پرسش این است : آقای مصلحی ، اگر تعداد ناراضیان و معترضان را کم و اندک و انگشت شمار می دانید ، این همه نیروی ضد شورش و چماقدار و مزدور و بسیجی در سطح تهران برای چه بود ؟ بالاخره زمستان تمام می شود روسیاهی به زغال می ماند ! آن وقت است که سوراخ موش هم برایتان حکم بهشت خواهد داشت . بقول قدیمی ها : اندکی صبر ، سحر نزدیک است

No comments:

Post a Comment